Podcast om forældresamarbejde


I podcastserien “Nyt forældresyn” sætter Følgeskabet sammen med Socialt Indblik fokus på hvordan forældresamarbejdet i skolen og dagtilbuddet rammesættes, faciliteres og praktiseres. 

I “det nye” ligger at vi ser forældrene som betydningsfulde aktører for fællesskabet og værende med til at give dagtilbuddets og skolens liv mening og betydning.

Podcastserien er lavet i samarbejde med Social Indblik og kan høres her. Ariklen om podcastserien og “Nyt forældresyn” kan læses her

Artikler og debatindlæg om forældresamarbejde og bestyrelsesarbejde i dagtilbud og på skoler hvor Følgeskabet har bidraget: 

November 2023: Artikelserie i Zetland om forældresamarbejde – her den fjerde artikel med fokus på det samskabende forældresamarbejde, Zetland d. 20. november 2023: “Lærere forlod Langelinjeskolen på grund af krævende forældre, nu har de fundet en løsning vi alle kan lære af

September 2023: Kronik om hvem der ejer vores velfærdsinstitutioner: “Lad forældrene blive medejere af deres børns dagtilbud”, Altinget Civilsamfund 4. september 2023

Juni 2023: Debatindlæg om et nyt forældresyn: “Debatten om forældre er fortegnet og karikeret, så forældresamarbejdet nærmer sig det umulige” Politikens Skolemonitor d. 15. juni 2023. Hent printvenlig version her.

Marts 2023: “Alle forældre inkluderet fra skolestart – styrk forældresamarbejdet og støt børnenes inkluderende fællesskaber”; Skole og Forældre København og Københavns Kommune, projektleder Kirsten Birk Lassen. Se materialesamling til pædagogisk personale og skolebestyrelse her

Januar 2023: Paradokser og potentialer i det strategiske ledelsesrum mellem skolebestyrelse og skoleleder, “Ledelse i morgen – tidsskrift for pædagogisk ledelse” Dafolo, januar 2023. 

Januar 2023: Skolelederen som garant for en stabil og resultatskabende skolebestyrelse, “Ledelse i morgen – tidsskrift for pædagogisk ledelse” Dafolo, januar 2023. 

December 2022: Debatindlæg om den lokale skoleudvikling og skolebestyrelsens rolle heri: “Tag skolebestyrelsen med i den årlige udviklingssamtale” Politikens Skolemonitor d. 13. december 2022. Hent printvenlig version her.

November 2022: Debatindlæg om skolebestyrelsens arbejde: “Skolebestyrelsens arbejde risikerer at blive pseudo-politisk” Politikens Skolemonitor 17. november 2022. Hent printvenlig version her.

November 2022: Debatindlæg til Paprika Steens film “Fædre og Mødre” i Politiken d. 9. september 2022

Juni 2022: “Forældre som skabende subjekter”. Artiklen har været bragt i Pædagogisk Forums tidsskrift 0-14, nr. 2-2022 med temanummeret: Nye ideer og ny inspiration til Forældresamarbejdet. Det samlede tidsskrift kan bestilles på tlf. 8618788, mail bogbutik@paedagogiskforum.dk eller via www.paedagogiskforum.dk

November 2020: “Det gode forældresamarbejde” i Områdebladet TRÅDEN om Dr. Alexandrines deltagelse i Følgeskabets certificeringsprogram. Læs artiklen her. 

19. maj 2020: Webinar i Tænketanken DEA med Kirsten Birk Lassen om “Forældresamarbejde i en corona-tid”. Se hele webinaret her (30 min.)

Marts 2020: Landsforeningen af Danske Daginstitutioner bringer interview med Kirsten Birk Lassen om forældrenes betydningsfulde rolle i dagtilbud. Læs interviewet ved at klikke på linket her og hent bladet “marts 2020”. 

November 2019: Danmarks Evalueringsinstitut i et interview med Følgeskabet om forældreindflydelse. Artiklen er upubliceret og af Følgeskabet navngivet: “Indflydelse er ikke noget forældrene skal gives – den har de allerede fået af børnene”

Marts 2019: Altinget bringer artiklen “Styrk den civile ledelse i involveringens navn”

November 2018: BØRNS HVERDAG bringer artiklen “Dagtilbuddets kerneopgave – er ikke at gøre forældrene tilfredse”. Læs artiklen her på side 16

Januar 2018: Altinget bringer et interview med dagtilbudsleder Maybritt Larsson, som fortæller om udfordringer i forældresamarbejdet, som vi alle kan lære noget af. Følgeskabet har haft fornøjelsen af at udvikle forældresamarbejdet med Maybritt. Læs artiklen her.     

Januar 2018: Følgeskabet er inviteret til at deltage i Velfærdens Innovationsdag 2018 og bliver præsenteret således: “Følgeskabet arbejder med et nyt mindset omkring, hvordan vi sammen skaber velfærd i dagtilbud. Det er en forståelse, der i meget højere grad opfatter forældrene som medskabere af daginstitutionen”. Se videoen her. 

September 2017: Altinget bringer artiklen om “Politik på hovedet” hvor Følgeskabet sammen med Medborgerne og mange andre lokale foreninger, sætter fokus på det mangfoldige børneliv. Læs artiklen her. 

August 2017: BØRNS HVERDAG bringer en artikel  om “Børnehuset der er familiernes hus!. Find bladet her og slå op på side 18. 

Maj 2017: Paraplyorganisationen FOBU beretter i sit medlemsblad om “projekt Familiehus”, som Følgeskabet har været med til at udvikle og understøtte med konsulentbistand. Læs artiklen her. 

April 2017: Rapport om “Daginstitutionen som et familiehus” udarbejdet af Følgeskabet med støtte fra BUPL´s udviklingsmidler. Læs rapporten her. 

Yderligere inspiration:

Arbejdsglæde og skoleglæde gennem et levende og hverdagsnært værdigrundlag (marts 2023)

Forældrebestyrelser laver prøvehandlinger der styrker forældreinvolveringen og de inkluderende fællesskaber (Dec. 2022)

Hvordan får man løbet skolebestyrelsesarbejdet i gang – fra enkeltsag til fælles dagsorden (November 2022)

Hvordan kommer vi videre med forældresamarbejdet efter corona-tiden?” (Maj 2020)

Bestyrelsens arbejde med den styrkede læreplan (november 2019)

Forældresamarbejde i et børneperspektiv (april 2019)

“Gi´lige forældrene en chance!” (marts 2018)

“Daginstitutionen som et familiehus”

“Forældreinvolvering – er det ikke sådan et speltmor-projekt?” (6. april 2017)

“Hvorfor det er dejligt at have en ven der er sød. Og have en ven hvis mor også er sød!” (21. marts 2017)

Læs artiklen om fire trin der bygger en god forældreinvolvering op i daginstitutionen (29. januar 2017)

Tre gode replikker der inviterer forældrene indenfor i daginstitutionen (2. december 2016)

Tre gode input til bestyrelsens arbejde ved årets udgang (18. november 2016)