Hvordan får man løbet skolebestyrelsesarbejdet godt i gang – fra enkeltsager til fælles dagsorden?

Mange nye skolebestyrelsesmedlemmer er ved at løbe en ny 4-årig skolebestyrelsesperiode i gang.

Det kan være svært for en helt ny forælder-repræsentant at finde ud af, hvordan man får omsat et kendt problem fra ens barns skoledag til en relevant dagsorden i skolebestyrelsen.

Et spørgsmål jeg for nylig fik fra en mor, var hvordan hun kunne være med til at gøre velkomsten af 0.klasses forældre bedre – nu på 3 måned syntes hun endnu ikke hun kendte skolen eller sit barns hverdag særlig godt.

Det kræver både kendskab til skolebestyrelsens beslutningsrum og en god faciliterende hånd til at gøre en forældres enkeltsag til en fælles principiel dagsorden i skolebestyrelsen. Men det er vigtigt at skolebestyrelsen får taget fat på de dagsordner der fylder hos forældrene, for det er her skolebestyrelsen har sin berettigelse og kan gøre en forskel.

Tre gode råd til opstart af et godt skolebestyrelsesarbejde:

  • Få i skolebestyrelsen afstemt hvad der trænger sig på af vigtige emner og få dem prioriteret. Her må alle skolebestyrelsens medlemmer på banen – både forældrerepræsentanter, medarbejderrepræsentanter og elevrepræsentanter.
  • Få konkretiseret emnerne, få dem rammesat og afklar hvordan de kan behandles indenfor skolebestyrelsens beslutningsramme – f.eks. hvad er centralt for skolen at lykkes med i opstart af samarbejdet med nye forældre?
  • Undersøges hvad skolebestyrelsen har brug for af viden eller tilgængelige data, for at tage en fyldestgørende drøftelse der kan føre til en god beslutning

Skolelederen er en vigtig medspiller og det er i den proces jeg ofte bliver trukket med ind. Her deltager jeg på et seminar, faciliterer en proces, får input til hvad der optager skolebestyrelsens medlemmer og udarbejder på den baggrund et forslag til en årsplan for bestyrelsen. En årsplan der også gør det tydeligt for skolens øvrige aktører hvad det er skolebestyrelsen er optaget af og arbejder med. I løbet af seminaret kommer vi også omkring hvad skolebestyrelsens ansvar og muligheder er. Seminaret er således både en introduktion til skolebestyrelsesarbejdet og et arbejdsseminar der hjælper skolebestyrelsen i gang. Der er også mere at læse i min bog ”Skolebestyrelsen der gør en forskel” kapitel 12.