Forældresamarbejde og bestyrelsesarbejde i dagtilbud

 

Følgeskabet gearer hele organisationen til et stærkt forældresamarbejde og et meningsfuldt bestyrelsesarbejde

Med afsæt i intentionerne i den styrkede pædagogiske læreplan, leverer Følgeskabet foredrag og seminarer der:

Bog om forældrenes betydningsfulde rolle i dagtilbud

  • uddanner og understøtter bestyrelserne i at sætte fælles retning for forældresamarbejdet (herunder udarbejde det lovpligtige Princip for samarbejde mellem dagtilbud og hjem)
  • uddanner og understøtter personalet i at sætte forældrene i spil som de rollemodeller de er
  • tilbyder ledersparring og seminarer om ledelse af forældresamarbejdet og det frivillige bestyrelsesarbejde
  • lyser på hvordan man som forælder er betydningsfulde for fællesskabet og er med til at sprede glæde ved hverdagen 

Foredrag og seminarer henter viden og inspiration fra bogen “Forældrenes betydningsfulde rolle i dagtilbud” som jeg skrev i 2019. Læs mere om bogen her.

Forskellige løsninger til forskellige behov

Et stærkt partnerskab med forældrene, kan gribes an på forskellige måder. I en dialog med Følgeskabet sikrer vi at I får den støtte der matcher det sted i er og der hvor I gerne vil hen.

I kan vælge at blive Certificeret i Godt og Ligeværdigt Forældresamarbejde  – hvor i gennem et velafprøvet koncept, styrker hele organisationen i forpligtende forældresamarbejde. Eller det kan være at der er brug for afgrænsede ydelser som oplæg, kurser eller analyser.

I menuen til venstre kan I læse mere om hvad Følgeskabet kan hjælpe jer med. I kan også skrive til Følgeskabet på kbo@folgeskolet.dk med kontaktoplysninger. Så ringer vi og sammen kan vi lægger en strategi for hvordan forældrene over tid bliver en større del af livet i jeres børns daginstitutionsliv.  

Læs mere

Forældresamarbejde i dagtilbudVi troede vi var up-to date med forældresamarbejdet

Her fortæller en dagtilbudsleder og en pædagog i Barnets Hus Amerikavej, hvordan samarbejdet med Følgeskabet fik glæden ved forældresamarbejdet endnu mere i spil 

Læs mere

Forældresamarbejde i dagtilbud

Vi har fået øje på et kæmpe udviklingspotentiale i forældresamarbejdet

Kirsten Birk Lassen har åbnet vores øjne for et kæmpe udviklingspotentiale i forældresamarbejdet, som vi ikke har kunnet finde andre steder i hverken litteratur, undersøgelser og anbefalinger om et styrket forældresamarbejde. Vi har fået øjnene op for, at forældresamarbejde ikke er parallelt arbejde, men et samlet potentiale i institutionen. I et børneperspektiv ER forældre rollemodeller og medskabende af læringsmiljøet og børnenes fællesskab.

På vores seminar, faciliteret af Kirsten Birk Lassen, fik både forældre, bestyrelse og personale en ny forståelse, nye vinkler og nye perspektiver på forældresamarbejdet, som gav os endnu mere dybde og forståelse for forældrenes involvering. Vi kom hjem med en øget bevidsthed og nogle helt konkrete tilgange til hvordan vi som personalegruppe kan understøtte og fremme et samarbejde hvor forældrene i højere grad er deltagende og nærværende i institutionens læringsmiljø og børnefælleskab. 

Louise Jeppesen, Institutionsleder, Sct. Georgs Gårdens vuggestue