Kirsten Birk Lassen har åbnet vores øjne for et kæmpe udviklingspotentiale i forældresamarbejdet, som vi ikke har kunnet finde andre steder i hverken litteratur, undersøgelser og anbefalinger om et styrket forældresamarbejde

Dagtilbudsleder Louise Jeppesen

“Forløbet med Følgeskabet har været en øjenåbner. Forældresamarbejde rummer et meget større potentiale end hvad vi tidligere har haft øje for”

Dagtilbudsleder, Maybritt Larsson

Ingen børn skal leve deres dagtilbudsliv eller skoleliv alene

Forældre skal have kendskab til børnenes relationer og fællesskab og vide hvad de laver og lærer. Det har forældrene brug for, når de skal give deres barns hverdagsliv glæde, nysgerrighed og meningsfuldhed. 

Følgeskabet arbejder derfor med to overordnede indsatser: 

 

1) Følgeskabet styrker forældresamarbejdet i dagtilbud og på skoler gennem uddannelse, refleksion og inspiration 

Både børn, medarbejdere og forældre påvirker og påvirkes af hinanden i daginstitutionens og skolens fællesskaber. Følgeskabet arbejder med at få forældrene involveret og skabe synlighed og bevidsthed om hvorledes forældre hver dag er medskabende af børnenes dagtilbudsliv og skoleliv.

Hvad gør Følgeskabet?: Følgeskabet holder seminarer for bestyrelse, ledelse og medarbejdere og faciliterer forældreaftener med oplæg og refleksion. Vi gør det med afsæt i den styrkede pædagogiske læreplan og folkeskoleloven og med særlig fokus på børnefællesskaber og på barnets oplevelser af de voksnes samarbejde. Derudover har Følgeskabet udviklet en certificeringsordning i Godt og Ligeværdigt forældresamarbejde, som er for de dagtilbud som vil arbejde med forældresynet og forældrenes rolle i forhold til at understøtte børnenes fællesskab og læringsmiljø.

Hvad siger de?: Løbende tilbagemeldinger og målinger af Følgeskabets aktiviteter viser, at personalet får større indsigt i hvorfor forældresamarbejdet er vigtigt, hvordan en mere deltagende samarbejdskultur kan understøttes, de får nye perspektiver på forældresamarbejdet og bliver inspireret til at udvikle forældresamarbejdet yderligere. Forældrene fortæller at de oplever en tydeligere forventningsafstemning, tydelighed omkring hvorfor deres deltagelse i hverdagen er vigtig og de ændrer adfærd – bl.a. i forhold til at forholde sig mere åbent til andre børn og børnenes fællesskab. 

2) Følgeskabet styrker institutionens lokale forankring og ledelsesmæssige kraft ved at inspirere og uddanne skolebestyrelsen, institutionsbestyrelsen og forældrebestyrelsen

Det er en særlig dansk tradition med skolebestyrelser, institutionsbestyrelser og forældrebestyrelser. Frivillige borgere og brugere der træder sammen med offentlige ledere i et betroet tillidshverv, for at gøre daginstitutionen eller skolen til et bedre sted. Det er på papiret en god ide, men det kan være svært at engagere til deltagelse og omsætte frivillige lokale mærkesager til bedre daginstitution og skole.

Bestyrelsen skal kende opgaven, rammen og mulighederne og med dét afsæt, formå at gøre arbejdet interessant og relevant. Lederen er bestyrelsens ekspert og kender som oftest bestyrelsens opgave bedre end dem selv. Lederen skal derfor kunne træde til, støtte, facilitere og udvikle arbejdet og trække sig, når bestyrelsen kan selv.

Hvad gør Følgeskabet? Følgeskabet holder kurser og seminarer for bestyrelser og ledere. Her sættes der fokus på den lovgivningsmæssige ramme som hhv. skolebestyrelser, institutionsbestyrelser og forældrebestyrelser arbejder ud fra. Der sættes også fokus på det man ikke kan lovgive om – på hvordan bestyrelsen er med til at understøtte en deltagende forældrekultur, fremme stærke inkluderende fællesskaber og etablere en gensidig åbenhed og nysgerrighed i samarbejdet. Derudover laver Følgeskabet sparring med ledelse og formandskabet om hvordan de leder og tilrettelægger arbejdet og hvad de kan gøre, når samarbejdet er svært eller bøvler.

Hvad siger de?: Løbende tilbagemeldinger fortæller hvordan bestyrelsesarbejdet ændrer sig fra at blive målt på hvor mange møder man holder, til hvad man som bestyrelse udretter til det bedre for skolen eller daginstitutionen. Særligt ledere og formænd finder inspiration og anvendelighed i de forskellige værktøjer og modeller som Følgeskabet introducerer.