Arbejdsglæde og skoleglæde gennem et levende og hverdagsnært værdigrundlag

Februar 2023

Muligheden for at være en del af et skole-fællesskab som man finder mening i, fremmer både skoleglæde og arbejdsglæde. Den mulighed styrkes når det er at man på skolen er tydelig på hvem man er og hvad man vil.

På Klostermarkskolen i Roskilde har ledelsen igangsat et værdi- og visionsarbejde, som jeg skal facilitere en proces for. En proces der skal skabe en fælles forståelse af, hvordan visionen og værdierne lever i hverdagen.

Processen starter et godt sted. Ledelsen har, med skolebestyrelsen i ryggen, allerede formuleret en vision og et værdigrundlag. Det betyder at processen ikke skal handle om ord, men om at give den udstukne retning fælles mening og betydning.

Mange værdiprocesser starter med, at man i fællesskab definerer værdigrundlaget. Det er involverende, men ofte også udmattende. Energien er sluppet op når værdierne er fundet og det egentlige arbejde skal i gang. Det arbejde hvor man finder sammen om hvordan værdierne har betydning og hvordan de definerer den måde man er sammen på.

Test visionen

Visionen er en overordnet retning for hvad skolen vil med børnene og de unge. En god måde at trykprøve sin vision for skolen, er at lave plejehjemstesten. Hvis den formulerede vision både kan bruges for et plejehjem og for en skole, er den for upræcis og siger for lidt om den kerneopgave man som skole er sat i verden for at udrette noget omkring.   

Værdi-processen

Den proces der nu er igangsat, er todelt – den skal dels styrke den fælles forståelse af værdiernes betydning og den skal gøre værdierne levende i hverdagen. Processen løber over det næste ¾ år.

Del 1: Styrket fælles forståelse:

  • medarbejdere indsamler narrativer og eksempler fra hverdagen om hvor de ser at værdierne lever
  • medarbejdere drøfter deres eksempler og vidensdeler om forståelsen af værdierne og deres randområde
  • eleverne indsamler narrativer/fotos fra hverdagen – der hvor de ser at værdierne lever. Deres materiale udstilles

Del 2: Værdierne gøres levende i hverdagen:

  • værdierne konkretiseres til hverdagsrettede handlinger og der formuleres leveregler for elever, medarbejdere og forældre
  • skolens aktiviteter, udtryk og kommunikation trykprøves ift. hvorledes værdierne kommer til udtryk