Kirsten Birk Lassen, stifter og indehaver af Følgeskabet

 

Kirsten Birk Lassen: Indehaver og stifter

Kirsten har holdt mere end 250 foredrag og seminarer for forældrebestyrelser, skolebestyrelser, ledere, personalegrupper og forældregrupper. Det har handlet om bestyrelsesarbejde, forældresamarbejde og hvordan dette arbejde ledes og faciliteres. Kirsten har derudover indgået som konsulent og faglig rådgiver i udviklingen af materiale om forældresamarbejdet for bl.a. Fri for Mobberi, DCUM, Styrelsen for IT og Læring samt diverse kommuner og paraplyorganisationer.

Kirsten opererer i et fagligt felt mellem offentlig organisation og ledelse, motivering og udvikling af frivilligt arbejde samt selvfølgelig forståelse for den fagpædagogiske opgave i dagtilbud og på skoler. Dette giver et afsæt for at understøtte et forældresamarbejde der er bredt forankret i organisationen og i hverdagens arbejde mellem fagprofessionelle og (frivillige) forældre. 

Bøger af Kirsten Birk Lassen: 

  • “Skolebestyrelserne der gør en forskel” (2022)
  • “Det vi er sammen om – en gennemgang af det pædagogiske grundlag” med bidrag til bogen med et kapitel om “Forældresamarbejde” (2020)
  • “Forældrenes betydningsfulde rolle i dagtilbud” (2019)

Følgeskabets medskabere

Følgeskabet er i en løbende dialog med forskere, dagtilbudsledere, skoleledere, forvaltningschefer, pædagogiske konsulenter, pædagoger, bestyrelsesmedlemmer og forældre i en vedvarende udvikling af budskaber og produkter, der understøtter og udvikler et forpligtende forældrepartnerskab.