Få året rundet af på en god måde i dagtilbudsbestyrelsen

Jeg plejer på mine bestyrelsesseminarer at tale med medlemmerne om, hvordan de kvalificerer deres arbejde og har en tydelighed på hvad de vil med hinanden og institutionen. Der skal i forhold til hvert bestyrelsesmøde være sket en forandring der fører til bedre børneliv. Det kan være at man sammen har fået en bedre viden og indsigt i en problemstilling eller at der er truffet nogle beslutninger der giver mening og værdi til organisationen. Nu hvor året går på hæld, er det en god anledning til at kigge på, hvad man som bestyrelse har fået ud af det forgangne år. Læs om tre vigtige evalueringspunkter for dagtilbudsbestyrelsen:

Hvad er den største forskel bestyrelsen har gjort i året der gik? Hvordan kom det børnene til gode?
Hvad skal bestyrelsen gøre mere af og hvad skal bestyrelsen gøre mindre af i 2017?
Hvilke resultater vil man se i 2017? Det kan både være resultater for institutionen, for samarbejdet med forældrene eller for bestyrelsens arbejde. Og det skal kunne pege på, hvordan det skaber en positiv forskel for børnene
Min erfaring er at mange bestyrelser ikke får evalueret deres eget frivillige arbejde og de mange timer de lægger i det. Det er en skam, for med et par enkelte spørgsmål kan man hjælpe hinanden, til at gøre en endnu større forskel for institutionen og børnene.

God arbejdslyst!

(18. november 2016)