Bog Skolebestyrelser der gør en forskel

Bog Forældrenes betydningsfulde rolle i dagtilbud

Bog - Det, vi er sammen om

Hæfte - Velkommen til et vigtigt fællesskab

Skolebestyrelser der gør en forskel

For at skabe værdi må skolebestyrelsen kende sit formål, forstå sit virkningsfelt og for ikke at blive en øde ø i skolens organisation, formå at skabe accept omkring sit arbejde og gøre sig relevant i den organisation man er en del af.

Skolebestyrelsens opgave er ifølge folkeskoleloven i hovedtræk at formulere principper og føre tilsyn. Det er der i bogen en grundig introduktion til. Men hvad der er lige så vigtigt og i mange sammenhænge en overset disciplin, er hvilken særlig forskel skolebestyrelsen kan gøre. I bogen sætter vi fokus på hvorfor skolebestyrelsen er en uundværlig og til tider overset kvalitet i skolens organisering og vi sætter fokus på hvad det er forældrerepræsentanter særligt kan bidrage med, som en del af skolens strategiske ledelse.

Bogen henvender sig til skolebestyrelsesmedlemmer – nye såvel som gamle. Med sin fornyende tilgang til at forstå og bringe skolebestyrelsen arbejde endnu stærkere i spil, er det med fordel også en bog som skolelederen kan læse. Derudover er bogen relevant for embedsfolk i skoleforvaltningen der arbejder med skoleledelse og med at understøtte skolebestyrelsesarbejdet.

Bogen udkommer fra Dafolo til oktober 2022, Forfatter Kirsten Birk Lassen

Læs anmeldelse i Politikens Skolemonitor: Ny bog giver formlen på en velfungerende skolebestyrelse – skolemonitor.dk

Læs anmeldelse i FOLKESKOLEN: Hvad skal vi med de forældre?

Bestil bogen her

En grundbog til bestyrelser og forældreråd i dagtilbud

Bogen er en refleksions- og værktøjsbog til institutionsbestyrelser, forældrebestyrelser og forældreråd i dagtilbud. Bogen henvender sig både til kommunale, selvejende og private dagtilbud og er også god og nyttig læsning for ledere, pædagogiske konsulenter og andre der interesserer sig for forældresamarbejde.

Bogen giver introduktioner, refleksioner og værktøjer til:

  • De vigtigste samarbejdsflader og rollefordelingen mellem forældre og pædagogisk personale
  • Dagtilbuddets opgave og arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan
  • Rammen for arbejdet i bestyrelser og råd
  • De vigtigste opgaver i bestyrelser og råd og hvordan man arbejder med dem
  • Hvordan bestyrelsen arbejder godt sammen og gør en forskel

Forfatter: Kirsten Birk Lassen

Kommentarer til bogen: 

”TUSIND TAK for en super god og praksisnær bog. Det er bare spot on. Jeg er helt vild med dit afsnit DEL 1 om Den FÆLLES OPGAVE FOR FORÆLDRE OG PÆDAGOGISK PERSONALE. Jeg har bestilt en bog til alle lederne og bedt dem om at læse den forud for mødet du kommer til i august”

Dagtilbudschef i en syd- og midtjysk kommune 

Jeg sidder med en lille følelse af at det er skræmmende at dette er nytænkning. Men det er det. Hvor har vi forældre været henne i så mange år? Hvor er det godt at du kan åbne op for det mest naturlige i hele verden – nemlig at forældre har betydning for livet i institutionen og  få de allerstørste ressourcer i spil ❤️?????”

Forælder i Aabenraa Kommune

Bestil bogen her

Antologi om det fælles pædagogisk grundlag

Det fælles pædagogiske grundlag danner selve udgangspunktet for arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan og dermed også for det pædagogiske arbejde med børns læring i dagtilbud.

Grundlaget udgøres af en række elementer og begreber. Kirsten Birk Lassen bidrager i bogen med et kapitel om forældresamarbejde. Kapitlet indeholder eksempler på hvordan man konkret kan arbejde med forældresamarbejde i pædagogisk praksis, modeller der beskriver hvorledes man kan tilgå forældresamarbejdet og handlemuligheder til, hvordan man kan udvikle praksis. Øvrige bidragsydere til bogen er Stig Brostrøm, Andreas Rasch-Christensen og Ole Henrik Hansen. 

Bestil bogen her

Guide til forældre i dagtilbud om hvordan de tager del i deres barns vuggestue- og børnehaveliv

Forældreguides til hvordan forældre kan understøtte fællesskabet og læringsmiljøet

Hvis forældre skal tage aktivt del børnenes fællesskab og understøtte et stærkt læringsmiljø, har de brug for en generel introduktion hertil. På baggrund af mange års erfaring, har Følgeskabet samlet de vigtigste emner og pointer i en guide til forældre. Materialet tager afsæt i at forældre er rollemodeller for alle børn og gennem deres ord og handlinger, med til at forme børnenes hverdagsliv i dagtilbuddet. Guiden introducerer forældrene til hvordan de er med til at forme dagtilbuddet og hvordan de overfor eget barn, de andre børn, personalet og de andre forældre, sætter sig selv i spil på en konstruktiv og medskabende måde. 

Materialet kan anvendes som forældrenes lille opslagsværk og indgå som en del af institutionens øvrige velkomstmateriale. Materialet kan både bruges til første- og andengangsforældre.

Kommentarer til bogen: 

“Denne guide ville jeg gerne have haft da vi startede som forælder i dagtilbud. Noget af det har jeg med tiden lært, andet har jeg kunne fornemme. Her får man det fortalt på en dejlig præcis måde” 

Forælder til to børn i børnehave

”Der er så meget usagt omkring børnenes udvikling og om hvad vi skal samarbejde om. Her bliver det meget konkret og forståeligt. Jeg har fået et bedre indblik i hvad mit barns udvikling går ud på og hvordan jeg kan støtte op om det”

Far til barn i børnehave.

Læs mere om og bestil guiden her