Kontakt os

Certificeringsordning til godt og ligeværdigt forældresamarbejde

Børn kigger på de voksne, spejler det og gør det samme. Børn spejler ikke kun de voksne, der får løn for at være i dagtilbuddet, de kigger på alle voksne. I et børneperspektiv er forældre derfor betydningsfulde rollemodeller for alle børn og medskabende af både fællesskabet og læringsmiljøet. Hvis forældre forstår, hvad de er medskabende af og understøttes i at sætte sig selv i spil for at understøtte kerneopgaven – er der masser af energi og stort potentiale i forældresamarbejdet. Certificeringsordningen sætter dette potentiale i spil.

I certificeringsprogrammet formulerer dagtilbuddet i samarbejde med Følgeskabet en fælles retning for forældresamarbejdet, så forældre ved hvad de i fællesskab med personalet skal lykkes med, hvad det fordrer af dem, og hvad de kan forvente af dagtilbuddet. Derudover sættes der i certificeringsprogrammet fokus på, hvorledes personalet gør forældrene mere deltagende og rammesætter det daglige forældresamarbejde. Dette gøres ved at reflektere over hvad øget forældredeltagelse betyder for børnene og samarbejdet og ved at drøfte handlingsrettede bud på hvordan man gør det.

Hvorfor blive Følgeskabs-certificeret?

Fordi det understøtter BESTYRELSEN:

 • i at udfylde sin rolle, forstå det beslutningsrum de skal arbejde indenfor og ved at de i fællesskab skal afstemme, hvilke resultater og hvilken forskel de vil skabe for alle børn
 • i at sætte en ramme for samarbejdet mellem dagtilbud og hjem, så børnene oplever, at de voksne ved, hvad de vil med hinanden og med børnene

Fordi det giver PERSONALET:

 • viden om, hvorledes forældre er rollemodeller og medskabende af børnenes fællesskab og læringsmiljø
 • en bevidsthed om, hvad man som institution vil med forældrene og hvad forældrene kan forvente af en
 • et ressourcebaseret syn på forældrene og en motivation til at give forældrene mulighed for at involvere sig og understøtte et godt læringsmiljø
 • redskaber til at skabe en mere inkluderende samarbejdskultur med forældrene

Fordi det giver FORÆLDRENE:

 • en forståelse af hvor vigtigt det er for deres eget barn, at de engagerer sig i de andre børn og hvorledes de som forældre er medskabende af børnenes fællesskab og læringsmiljø
 • en tydelighed på hvad der forventes af dem og hvad de kan forvente af dagtilbuddet
 • en tryghed og en selvsikkerhed i forhold til at vide hvorledes forældrene kan bringe sig selv hensigtsmæssigt i spil for at understøtte dagtilbuddets kerneopgave – hvilket engagerer og motiverer

Fordi det fremmer et forældresamarbejde, hvor BØRNENE oplever:

 • at barnets forældre er med til at finde tryghed i relationerne og give fællesskabet mening og betydning
 • at mange forældre i dagtilbuddet værdsætter, understøtter og tager del i det fællesskab, der for børnene er så vigtigt, og som børnene er så afhængige af
 • at forældre med deres tilstedeværelse er med til at gøre det begribeligt for børnene, hvordan man er sig selv, er sammen med andre og er en del af et fællesskab

Hvad indeholder certificeringsprogrammet?

For at blive certificeret skal man igennem et certificeringsforløb. Herefter kan man gennem et medlemskab fortsætte sin certificering og løbende blive understøttet og udviklet i godt og ligeværdigt forældresamarbejde.

Certificeringsforløb i tre trin og med løbende ledelsessparring og dataindsamling

Forløbet løber over ca. tre måneder og består af et seminar for bestyrelsen, et seminar for personalet og en oplægs- og samtaleaften med forældrene. Forløbet understøttes med dataindsamling og en løbende dialog med ledelsen. Følgeskabet sikrer sammenhæng i forløbet, så der er overensstemmelse mellem den ramme bestyrelsen udstikker, og det videre arbejde i personalegruppen og med forældrene – dette sker bl.a. ved, at Følgeskabet efter trin 1, sammenfatter forslag til det lovpligtige princip for samarbejde mellem dagtilbud og hjem, udarbejder et forslag til bestyrelsens årsplan og gør den indsamlede data anvendelige.

Forløbet begynder med et opstartende møde, hvor ledelsen bliver fortrolig med konceptet og giver input om det igangværende forældresamarbejde og de potentialer og udfordringer der måtte være, således at certificeringsprogrammet tager farve af de konkrete behov, potentialer og omstændigheder. Efter trin 1 og trin 2 vil der være yderligere opfølgende samtaler mellem Følgeskabet og ledelsen. De trækker opmærksomhedspunkter frem til det videre forløb, som klæder ledelsen på til at kunne understøtte bestyrelse og personalegruppe i det videre arbejde. Efter trin 2 vil der være en proces i institutionen, hvor personalet reflekterer over det videre samarbejde med forældrene og bliver tydeligere på den rammesætning og de forventninger de gerne vil møde forældre med. Resultaterne af de drøftelser indgår som en del af oplægget i trin 3. Forløbet understøttes med databaseret viden fra en samarbejdsundersøgelse til forældrene inden forløbet går i gang og en medarbejderundersøgelse efter medarbejderseminaret (trin 2).

Hør mere om certificeringsordningen