Dialog mellem kommune og bestyrelser 

Det politiske udvalg der har ansvaret for børn og unge, skal årligt afholde dialogmøder med hhv. forældrebestyrelser og skolebestyrelser. Et godt emne at tage fat på er bestyrelsernes rolle og opgave, ansvaret for det lokale fællesskab og forældresamarbejdet.

Følgeskabet kan her stå for oplæg, facilitere dialogen og samle op på hvorledes bestyrelserne kan arbejde videre med aftenens indhold. Den fælles dialog og de lokale perspektiver på børnenes lærings- og udviklingsmiljøer i kommunen, tager afsæt i reflekterende spørgsmål og undersøgende drøftelser i mindre grupper.  Omfanget af opgaverne i forældrebestyrelsernes og skolebestyrelsernes er forskellige, hvorfor oplæggene for hhv. skolebestyrelserne og forældrebestyrelserne indholdsmæssigt adskiller sig fra hinanden.

Emner som ofte bliver efterspurgt er: 

  • hvilken forskel kan bestyrelsen gøre med det ansvar og de muligheder den er blevet givet
  • hvilke nationale og kommunale rammer arbejder bestyrelsen indenfor
  • hvorledes kan bestyrelsen være med til at understøtte et aktivt og deltagende forældresamarbejde og et stærkt fællesskab omkring børn og unge

Derudover kan Følgeskabet understøtte kommunen med:

  • sparring i forhold til at sætte en kommunal retning for bestyrelsernes og forældrenes deltagelse i dagtilbud og skole, med fokus på forældrenes betydningsfulde rolle 
  • kurser for forældrebestyrelser eller skolebestyrelser om ansvaret og opgaven og varetagelsen af fællesskabets interesser
  • lederseminarer om ledelse af forældresamarbejdet og af frivillige bestyrelser med egen logik og dynamik

 

Læs her andres erfaringer

Hvordan kan man som kommune engagere og involvere forældre i dagtilbud?

Følgeskabet har bl.a. leveret ydelser for Aabenraa Kommune, Hørsholm Kommune, Vejen Kommune, Københavns Kommune og Billund Kommune.

Klik på linket og læs om hvordan Gentofte Børnevenner i et samarbejde med Følgeskabet, har understøttet dagtilbuddene i arbejdet med forældreinvolvering. Gentofte Børnevenner er en paraplyorganisation for 26 dagtilbud i Gentofte Kommune. Leder af Dagtilbuddet Børn&Miljø fortæller hvilken forskel det har gjort for børn og resten af fællesskabet, at de har deltaget i det forløb som Gentofte Børnevenner har søsat sammen med  Følgeskabet.  

Læs her andres erfaringer