Rapport om hvordan forældre bliver en integreret del af dagtilbuddet

Om projekt “Daginstitutionen som et familiehus”

Projektet handler om at få forældrene inviteret med ind i læringsmiljøet og understøtte hele børnegruppens hverdag – med afsæt i eget barns trivsel og udvikling. Der har været fokus på institutionens værdigrundlag og på at tydeliggøre fagligheden og de faglige intentioner i hverdagens aktiviteter. Personalet har skulle markere deres faglighed tydeligere og forældrene er kommet tættere på. Det har blandt andet betydet at forældrene bedre forstår hvordan de er med til at understøtte f.eks. relationsarbejdet i hverdagen mellem børnene og forstår hvilken betydning det har for børnene, at forældrene også danner relationer til hinanden.

Projektet er foregået fra juni 2016 – april 2017. Følgeskabet har designet  projektet og supporteret med konsulentbistand. Projektet har været støttet med udviklingsmidler fra BUPL.