Metode til forældresamarbejdeNår Følgeskabet arbejder med forældresamarbejde

Der er mange måder at gribe et styrket forældresamarbejde an på. Følgeskabet tager altid afsæt i det allerede eksisterende samarbejde – på det som virker godt, det som man kunne ønske mere af og det som eventuelt bøvler. Nogle af de spørgsmål kan eventuelt handle om:

 • Hvornår er det at daginstitutionen eller skolen oplever glæde i samarbejdet?
 • Ved medarbejdere og ledelse nok om hvad forældrene har af ønsker for samarbejdet?
 • Hvad er det for et forældresyn der gør sig gældende i forældresamarbejdet?
 • Er der en frygt for at hvis vi får forældrene tættere på, så stikker det hele af og vi skal bruge alt for meget tid på at samle op?
 • Ved man og er man i organisationen enige om, hvad det er man gerne vil have forældrene til at gøre mere af? Og hvad skal man selv gøre for at styrke det?

 

Zonemodellen®

Arbejdet med forældresamarbejdet tager afsæt i Zonemodellen. Zonemodellen er udviklet af Følgeskabet og fungerer som et strategisk værktøj til at analysere og integrere forældrene som en del af skolens eller daginstitutionens fællesskab. 

 

Når øget forældreinvolvering lykkes, ser Følgeskabet:

 • Forældre der involverer sig og bliver medskabende, med det de har; stort som småt
 • Forældre der forholder sig åbent og nysgerrigt til eget barn, de andre børn og børnenes hverdagsliv
 • Medarbejdere der har en tydelig faglighed og deler ud af den
 • Medarbejdere der møder forældrene med åbenhed og nysgerrighed
 • Børn der i hverdagen oplever en forældregruppe der er med til at give deres dagtilbudsliv eller skoleliv mening og betydning 
 • Børn der i hverdagen kan spejle forældrene og gøre sig begribelig hvordan man er sig selv og sammen med andre