Kurser og seminarer for skolebestyrelsen

Kurser, seminarer og procesforløb der matcher netop det jeres skolebestyrelse har brug for.  

Der er mange forskellige vinkler på et bestyrelsesarbejde, som kalder på forskellige behov for understøttelse og sparring. Nogen har erfaring med skolebestyrelsesarbejdet, andre ikke. Nogen kender den pædagog- og læringsfaglige verden, andre ikke. Nogen har erfaring med andet frivillig arbejde, andre ikke. 

For at den sammenbragte folk som en skolebestyrelse er, kan finde sammen og styrke skolen i den opgave som skolebestyrelsen særligt er tiltænkt, er det en god ide at afsætte tid til at fordybe sig i opgaven. De fleste i skolebestyrelsen er valgt for en 4 årige periode, så et par timers fordybelse kan være godt givet ud.

Læs mere om Følgeskabets kurser og seminarer i menuen til venstre. De kan skræddersyes til den enkelte skolebestyrelse eller flere skolebestyrelser kan gå sammen. Alt arbejde henter viden og inspiration fra bogen “Skolebestyrelser der gør en forskel” som jeg skrev i 2022. Læs mere om bogen her.

Nogle gange kan der være brug for et procesforløb, der strækker sig over flere gange. F.eks. når en ny skole skal have sat en overordnet retning for hvem man er og hvad man vil, når der igangsættes lokale skoleudviklingsprojekter eller når et samarbejde er gået i hårdknude. Her kan Følgeskabet bistå med at tilrettelægge, facilitere og sparre omkring omkring opgaven og indholdet.