SAMMEN SKABER VI NÆSTE GENERATION

Følgeskabet er specialiseret i at støtte dagtilbud og forældre
i at samarbejde forpligtende

– for at fremme børnenes trivsel, læring, dannelse og udvikling 

– Vores vision –
0
Ledere og medarbejdere rammesætter et forpligtende forældresamarbejde
0
Forældre og bestyrelser er medskabende af deres børns trivsel og læring
0
Børn oplever større mening og sammenhæng mellem dagtilbud og hjem