SAMMEN FREMMER VI FÆLLESSKABER

Følgeskabet er specialiseret i at støtte dagtilbud, skoler og forældre
i at samarbejde forpligtende

– for at fremme børnenes trivsel, læring, dannelse og udvikling 

0
Ledere og medarbejdere rammesætter et forpligtende forældre- og bestyrelsessamarbejde
0
Forældre og bestyrelser giver mening og betydning til deres børns hverdagsliv
0
Børn oplever større mening og sammenhæng mellem dagtilbud/skole og hjem