Artikel om god forældreinvolvering i daginstitutionen

 

 

Fire trin der bygger en god forældreinvolvering op i daginstitutionen!

Når en forælder træder ind af lågen i daginstitutionen er vedkommende – uanset om han/hun vil det eller ej – medskabende af det lærings-, trivsels- og dannelsesmiljø der er. Forældrene vil altid være rollemodeller, fordi børnene spejler sig i hvad de voksne gør – og gør det samme. At få forældrene involveret i livet i en daginstitution har mange potentialer og forældrenes nysgerrighed og opmærksomhed på livet i daginstitutionen, har stor betydning for børnene og er med til at understøtte ALLE børns trivsel, læring og dannelse.

Forældreinvolveringstrappen – ét trin ad gangen

Følgeskabet giver her sit bud på hvordan bestyrelse, personale og forældrene sammen kan sætte fokus på hvilke potentialer man har lyst til at sætte i spil, hvad det er man samarbejder om og hvordan man kan gøre det. De fire trin bygger en kultur op, hvor man går fra et forældresamarbejde/dialog til forældreinddragelse til forældreinvolvering.

Forældreinvolveringstrappen udviklet af Følgeskabet
 Trin 1: Skab et fælles organisatorisk afsæt, hvor det er tydeligt hvad forældre, ledelse og ansatte vil med fællesskabet omkring børns trivsel, læring og dannelse. Hvad vil man? Hvad er visionen for de børn man sender videre? Hvilket værdigrundlag/menneskesyn gør man det ud fra?  Mange af de forældre jeg er stødt på, ser daginstitutionen som et pasningstilbud. Så hvis ikke der er nogen der introducerer dem til det udviklende og læringsrelaterede arbejde, der også sker med børnene, har man et forskelligt afsæt for samarbejdet og potentialet udnyttes ikke fuldt ud.

Aktører i trin 1: Bestyrelse, ledelse, MED

 

Trin 2: Personalet øver sig i at tydeliggøre de pædagogiske intensioner – så forældrene ved hvad det er man skal samarbejde om. Personalet skaber en forudsigelighed i hverdagen, så forældrene ved hvad de skal få øje på og tale op og den involverende arbejdsform trænes.

Aktører i trin 2: Ledelse og personale

 

Trin 3: Ved gennemgang af kommunikationsformer og det skriftlige materiale, følges op på om forældrene ved hvad der samarbejdes om og hvad forventninger og muligheder i samarbejdet er.

Aktører i trin 3: Personale og forældre

 

Trin 4: Med afsæt i en tydelig ramme for hvad man vil med fællesskabet (trin 1) og det ansvar og de muligheder forældrene har i samarbejdet (trin 2 og 3), understøttes forældrene i at definere og organisere sig. Det kan være lige fra at etablere en støtteforening, til at formulere et forældrekodex for hvordan man bedst muligt understøtter ALLE børns  trivsel, læring og dannelse.

Aktørgruppe i trin 4: Forældre

 

Læs mere om hvordan Følgeskabet arbejder med forældreinvolvering og tilmeld dig mit nyhedsbrev på www.folgeskabet.dk

Skrevet af Kirsten Birk Olsen, Følgeskabet (Januar 2017)