En kompetent arbejdende bestyrelse

Følgeskabet understøtter bestyrelse og ledelsen i at spille hinanden gode og gensidigt bruge hinanden på bedst mulig vis. Det handler dels om godt samarbejde og god trivsel i hverdagen og dels om at sætte en retning for hvad man vil med børnene, så stærkt og tydeligt, at alle mærker det og forstår det – herunder også forældrene.

Det kan f.eks. være

 • Om bestyrelsen skaber værdi? – er det de rette opgaver der er fokus på?
 • Arbejdes der i en fælles retning? – eller er det hverdagen der bestemmer retningen?
 • Er der en fælles vision for hvad det er man sammen skal lykkes med?
 • Er der et tydeligt værdigrundlag i organisationen, som i hverdagen giver retning på hvad der er rigtigt og forkert?
 • Hvordan samarbejdes der mellem formand og leder og mellem leder og den øvrige bestyrelse?
 • Hvordan organiserer bestyrelsen sit arbejde, så den bruger tiden bedst muligt?
 • Hvordan fungerer bestyrelsen som et team, der skal bruge og hjælpe hinanden til at skabe det bedste arbejde sammen?
 • Hvordan er bestyrelsens relation og kommunikation til de øvrige forældre?

Pris og vilkår

Seminarerne tager afsæt i Følgeskabets forældreinvolveringsmetoder (læs mere her) og tilrettelægges altid efter en nærmere dialog om hvem målgruppen er og hvad det er man særligt er optaget af.

Socialøkonomisk priseksempel på proces- eller kursusforløb (excl. moms og transport): (læs mere om hvordan den socialøkonomiske pris, forpligter kunden til efterfølgende handling):

 • Oplæg af 60 min. 7.840 kr.
 • Seminar halv dag: 8.160 kr.
 • Seminar hel dag: 14.800 kr.

Priser på procesforløb aftales individuelt.

Gennem en indledende dialog afdækkes hvilke ønskelige forbedringer, man gerne vil opnå og på den baggrund sammensættes en proces. Elementer i denne proces kunne også være en lederudviklingssamtale (målrettet selvejende og private institutioner) eller en formandsudviklingssamtale.