Få viden der gavner samarbejdet

Mange måler kvaliteten i samarbejdet på hvor tilfredse forældrene er. Risikoen herved er at forældresamarbejdet kommer til at handle om, hvordan man bedst muligt gør forældrene tilfredse. Med en samarbejdsundersøgelse måler man i stedet på hvor gode man er til at samarbejde om at lykkes med børnene – både sit eget barnSamarbejdsundersøgelse af forældresamarbejdet og de andre børn. 

Til grund for det analyseværktøj som samarbejdsundersøgelsen er, ligger der et ligeværdigt forældreperspektiv, hvor forældrene er med skabende at børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Spørgemålene afdækker derfor hvordan forældre og medarbejdere ser samarbejdet, hvor gode personalet er til at støtte forældrene i at lykkes i samarbejdet og hvordan forældregruppen samarbejder om at skabe et trygt og inspirerende fællesskab at være i.  

Undersøgelsen består af to spørgeskemaer – ét målrettet forældre og ét målrettet personalet. Følgeskabets ydelse omfatter: 

  • En gennemgang af spørgsmålene og eventuelt tilretning
  • Elektronisk udsendelse og efterfølgende databehandling
  • Udarbejdelse af rapport
  • Gennemgang af rapporten med leder og bestyrelse
  • Udarbejde handlingsplan sammen med leder og bestyrelse for de største samarbejdspotentialer

Kontakt Følgeskabet for at høre nærmere om indhold, omfang og pris.

Hvad gør data jer klogere på?

Emner der berøres i samarbejdsundersøgelsen:

  • “opmærksomhed omkring mit barn og børnegruppen”
  • “mig og de andre forældre”
  • “samarbejdet med personalet”
  • “forældrebestyrelsen”
  • “stemningen i huset”

Læs også artiklen om hvorledes et dagtilbud har gjort brug af samarbejdsundersøgelser her (side 16).