Den bedste investering, er i andre mennesker

…derfor investerer Følgeskabet tid og ressourcer i at oplyse og støtte forældre i på kompetent vis, at kunne investere sig selv i dagtilbuddets fællesskab. Det fællesskab som de hver dag er en del af. Læs mere her om hvordan det sker.  

Derudover tilbyder Følgeskabet foredrag, kurser, workshops og seminarer. Udgangspunktet i Følgeskabet er at begge parter går beriget fra samarbejdet. For Følgeskabet er det derfor vigtigt, at du som kunde ikke kun havde en positiv oplevelse mens det stod på, men også efterfølgende er blevet klædt så godt på og blevet så inspireret, at arbejdet får et efterliv og skaber en forandring i hverdagen. Følgeskabet arbejder med en socialøkonomisk prissætning. Hvis kunden arbejder videre med de ideer og værkstøjer som de er blevet præsenteret for og inspireret af, er der en rabat på 20 %. Hvis ikke kunden indfrier de mål, faktureres det fulde beløb. Der er derfor to honorarer:

Første honorar afregnes umiddelbart efter at konsulentopgaven er afsluttet. Når konsulentopgaven er afsluttet definerer kunden en prøvehandling i samarbejde med Følgeskabet, som kunden forpligter sig på at arbejde videre med. Tre måneder efter giver kunden Følgeskabet en tilbagemeling på prøvehandlingen. Andet honorar afregnes kun såfremt prøvehandling, af uanset hvilken grund, ikke bliver ført ud i livet.