Følgeskabets kurser og procesforløb der fremmer forældrenes deltagelse i læringsmiljøet

Tydelig ramme for og fælles glæde ved forældresamarbejdet

Personalet i dagtilbuddet er værter for samarbejdet og står for at facilitere samarbejdet. Som værter har man ansvaret for at forældrene føler sig trygge og har tillid til stedet. Personalet har også ansvaret for, at samarbejdet har en faglig karakter, hvor forældrene kender det faglige fokus og i hverdagen kan understøtte det og inspireres af det. Endelig må personalet have blik for hele forældregruppen og løbende lede samarbejdet i en retning, hvor de kan se at forældrene lykkes bedst og finder gensidig glæde ved samarbejdet.

Elementer i et personaleseminar består således af:

  • Skabe en forudsigelig hverdag og kommuniker den
  • Skabe klarhed om forventninger og muligheder og vis det
  • Se med friske øjne på de signaler der møder forældrene, når de møder jer – og brug den viden i kommunikationen
  • Træne forskellige involveringsmetoder der matcher forskellige typer forældre
  • Lys på det som giver glæde og det i gerne vil have mere af

Seminarer tager afsæt i Følgeskabets forældreinvolveringsmetoder og tilrettelægges altid efter en nærmere dialog. Seminaret kan med fordel ske over flere omgange, således at der er plads til prøvehandlinger, egenrefleksioner og bearbejdning af det gennemgåede materiale. Seminaret kan yderligere understøttes med samarbejdsdata ( læs mere om samarbejdsundersøgelser her) 

Det er vores erfaring, at der hvor der sker vedvarende og dyberegående ændringer i samarbejdskulturen, der retter sig mod øget medejerskab i forældregruppen, er der hvor der arbejdes med et langstrakt og vedholdende fokus der er bredt forankret i organisationen.

Priser på kursusforløb aftales individuelt.