Forældresamarbejde – når børnene kigger med

Forældresamarbejde i et børneperspektiv 

Forældrene er en meget synlig gruppe i dagtilbuddet og har en stor betydning for børnene. Selvfølgelig for eget barn, men også for barnets venner og resten af børnegruppen. Børnene kigger på hvad de voksne gør, spejler det og gør det samme. De kigger på deres forældre for at forstå hvordan man er sig selv og sammen med andre. Forældre er således betydningsfulde rollemodeller, også når de er tilstede i dagtilbuddet.

Undersøgelser viser at før corona var forældre i gennemsnit 10 – 15 min. om at aflevere og hente. Det svarer til at det enkelte barns forældre i gennemsnit er i dagtilbuddet ca. 2 – 2½ time om ugen. Hvor de er en del af barnets fællesskab og læringsmiljø og medskabende af det.  

Et forældremøde er en god anledning til at få talt om hvordan man samarbejder om at lykkes med børnene. Til foredraget sættes der fokus på hvor betydningsfulde rollemodeller forældrene er for alle børn, vi reflekterer over hvordan de er medskabende af børnenes trivsel, legeglæde, læring og udvikling, hvad der er børnene ser, når de hver dag betragter samarbejdet mellem forældre og personale, og vi præsenterer værktøjer og lægger an til refleksioner der motiverer forældrene til aktiv deltagelse med blik for læringsmiljøet og fællesskabet.     

Under foredragene er der altid afsat tid til dialog, spørgsmål og refleksioner og eventuelt også efterfølgende faciliterede drøftelser i mindre grupper. Her kan deltagerne kommer mere på banen og selv får sat ord på deres rolle og deltagelse i samarbejdet.  

“Det er gået op for mig, at jeg i virkeligheden selv skal blive bedre til at udsætte mine egne behov”

“Det er gået op for mig, hvor vigtigt det egentlig er at sige “hej” til hinanden”

“Det er virkelig godt at få sat en ramme, på trods af at det jo egentlig er ret banalt”

“Hvis vi udstråler tryghed til pædagogernes arbejde, skaber det en god energi for børnene”

Forældrecitater fra forældreaftener med Følgeskabet

“Forældrerådet ønskede at holde et forældremøde, hvor vi fik noget fælles viden om børnenes læringsmiljø. Det var interessant for både medarbejdere og forældre, at Følgeskabet greb det an fra en samarbejdsvinkel, og havde sådan nogle gode betragtninger på hvad man er en del af, når man træder ind i et fagligt pædagogisk miljø. Forældrene og medarbejderne har virkelig taget det til sig”

Ledercitat fra en forældreaften med Følgeskabet