Kontakt os

Forældresamarbejde – når børnene kigger med

Forældresamarbejde – når børnene kigger med 

Det enkelte barns forældre er i gennemsnit i dagtilbuddet ca. 2 – 2½ time om ugen. Den samlede forældregruppe er typisk tilstede i dagtilbuddet mellem kl. 7 – 9 og mellem kl. 15 – 17. Forældrene er en meget synlig gruppe i dagtilbuddet og har en stor betydning for børnene. Selvfølgelig for eget barn, men også for barnets venner og resten af børnegruppen. Fordi børnene kigger på hvad de voksne gør. Spejler det og gør det samme. De kigger på hvem de er og hvordan de er sammen med andre. 

Ved blot at fokusere på den tid som forældrene allerede er i dagtilbuddet, hvordan kan man så få et kompetent samarbejde? Et samarbejde hvor forældrene kan være aktivt deltagende med det de er gode til – at være betydningsfulde rollemodeller for eget barn og de andre børn. Et samarbejde hvor de forstår den faglige ramme og kan understøtte det faglige arbejde – uden at skulle forestille at være små pædagoger. Et samarbejde med en tydelig ramme som forældrene kan være autentiske i – så man undgår at blive usikker og føle sig til besvær.        

Et forældremøde er en god anledning til at få talt om hvordan man samarbejder om at lykkes med børnene. Vi sætter fokus på hvad børnene ser, når de hver dag kigger med på samarbejdet mellem forældre og personale. Og vi sætter fokus på hvilken afgørende betydning det har for deres trivsel, læring, dannelse og udvikling. 

Under foredragene er der altid afsat tid til dialog, spørgsmål og refleksioner og eventuelt også efterfølgende faciliterede drøftelser i mindre grupper, hvor deltagerne kommer mere på banen og selv får sat ord på deres rolle og deltagelse i samarbejdet.  

Hvis du vil læse mere om Følgeskabets tilgang til forældresamarbejdet – så læs visionen her

Book Følgeskabet til jeres næste forældremøde

“Det er gået op for mig, at jeg i virkeligheden selv skal blive bedre til at udsætte mine egne behov”

“Det er gået op for mig, hvor vigtigt det egentlig er at sige “hej” til hinanden”

“Det er virkelig godt at få sat en ramme, på trods af at det jo egentlig er ret banalt”

“Hvis vi udstråler tryghed til pædagogernes arbejde, skaber det en god energi for børnene”

Forældrecitater fra forældreaftener med Følgeskabet

“Forældrerådet ønskede at holde et forældremøde, hvor vi fik noget fælles viden om børnenes læringsmiljø. Det var interessant for både medarbejdere og forældre, at du greb det an fra en samarbejdsvinkel, og havde sådan nogle gode betragtninger på hvad man er en del af, når man træder ind i et fagligt pædagogisk miljø. Forældrene og medarbejderne har virkelig taget det til sig”

Ledercitat fra en forældreaften med Følgeskabet