Kontakt os

Forskellige løsninger til forskellige behov

Personer der træder ind i et læringsmiljø, er medskabende af det…

Fordi børn kigger på hvad de voksne gør – spejler det – og gør det samme. Forældre kan derfor ikke være anonyme i dagtilbuddets fællesskab.

Når øget forældreinvolvering lykkes, ser Følgeskabet:

  • Forældre der involverer sig og bliver medskabende, med det de har; stort som småt
  • Forældre der forholder sig til eget barn OG de andre børn
  • Medarbejdere der har en tydelig faglighed og deler ud af den
  • Børn der i hverdagen får en tættere opfølgning på deres læring, oplever en forældregruppe der er med til at understøtte børnenes relations- og inklusionsdannelse og oplever at summen af positive kontakter i løbet af dagen er mange

Med Følgeskabet får institutionen mulighed for at få forældre involveret på måder som understøtter det arbejde der allerede foregår i daginstitutionen og optimerer de voksnes samarbejde omkring børnenes trivsel og læring. Et samarbejde hvor den enkelte forældre har fokus på hele børnegruppen og ikke kun sit eget barn.

Der er mange måder at gribe et styrket forældresamarbejde an på. Og hvor man tager fat, kommer an på hvor erfaren man er med forældresamarbejdet. Ved medarbejdere og ledelse nok om hvad forældrene har af ønsker for samarbejdet? Er der en frygt for at hvis vi får forældrene tættere på, så stikker det hele af og vi skal bruge alt for meget tid på at samle op? Ved man og er man i organisationen enige om, hvad det er man gerne vil have forældrene til at gøre mere af?

Det forpligtende samarbejde med forældrene skal bero på at medarbejderne føler sig trygge i at få forældre tættere på og forældrene forstår hvad samarbejdet går ud på