Kursus til forældrebestyrelsen og institutionsbestyrelsen

Bestyrelseskursus – ansvar og muligheder

På Følgeskabets bestyrelseskurser sætter vi fokus på hvilke muligheder man som bestyrelse har, for at gøre en forskel for børnene. Vi sætter fokus på hvordan man sætter en retning og en ramme for børnenes fællesskab, hvordan man som forældrerepræsentanter sammen med ledelse skaber opmærksomhed og tydelighed omkring den retning og er med til at understøtte et stærkt og inkluderende fællesskab. Kurset kommer omkring følgende emner: 

  • den styrkede pædagogiske læreplan
  • fællesskabet og en aktiv og deltagende forældrekultur 
  • princip for arbejdet og samarbejde mellem dagtilbud og hjem
  • det økonomiske ansvar
  • arbejdsgiveransvaret eller retten til medbestemmelse ved ansættelser
  • det personlige ansvar

Bestyrelseskurserne målrettes efter om institutionen er kommunal, selvejende eller privat og tager afsæt i de spørgsmål og emner I er optagede af, samt krydrer det med cases, erfaringsudveksling og eksempler fra andre steder. Kurserne bygger både på viden om hvad en bestyrelse lovgivningsmæssigt er forpligtet på, hvad en frivillige bestyrelse motiveres af og hvilken rolle man som bestyrelse har i forhold til resten af organisationen. 

Samlet set giver kurset jer:

  • en konkret indføring i de mest centrale ansvarsområder, så du som bestyrelsesmedlem ved hvordan du varetager dit ansvar og spiller en aktiv rolle
  • muligheden for at gøre en forskel, ved at få det bedste ud af jeres gode ideer og viden, til værdi for børnene og jeres fællesskab
  • udvikle dine kompetencer og forståelse for bestyrelsesarbejdet

Pris og vilkår aftales individuelt 

“Super godt oplæg af dygtig formidler med faglig indsigt”

“Yderst kompetent og vidende kursusholder. Kurset giver anledning til refleksion”

“Fantastisk aften! Super spændende og aktuel på en meget brugbar måde. Og fin formidling”

“Det har været givende og givet nye perspektiver og et positivt boost”

Deltagerudsagn fra bestyrelseskurserne