Seminar om hvordan bestyrelsen gør en forskel

 

Fælles retning for forældresamarbejdet

Forældresamarbejde må ikke blive små enkeltmandsprojekter. Det skal forankres i organisationen, så alle ved hvad man vil med hinanden og ved hvordan forældrene kan tage del og være medskabende af børnenes trivsel, læring udvikling og dannelse. Den organisatoriske forankring ligger i bestyrelsen og hos ledelsen. 

Alle voksne i dagtilbuddet er rollemodeller for børnene. For hvordan man er sig selv og sammen med andre. Når man i bestyrelsen sætter fokus på hvordan man som medarbejdere og forældre vil lade det komme til udtryk, skaber man sammen et stærkt fælles afsæt for, hvad man ønsker at give videre til alle børn.  

På seminaret sætter vi fokus på:

  • et fælles værdigrundlag og en aktiv og deltagende forældrekultur
  • princip for samarbejde mellem dagtilbud og hjem, som forældrebestyrelsen ifølge dagtilbudsloven skal udarbejde
  • tydelige forventninger til samarbejdet og til at både forældre og personale lykkes i det
  • at understøtte en relevant og vedkommende information og kommunikationen med forældregruppen 

På seminaret får bestyrelsen redskaber og viden til bedre at kunne drøfte og sætte retning for samarbejdet og Følgeskabet udarbejder udkast til princip for samarbejde mellem dagtilbud og hjem

Pris og vilkår

Seminarerne tilrettelægges efter en nærmere dialog om hvem målgruppen er og hvad det er man særligt er optaget af. Priser på seminar og eventuelt procesforløb aftales individuelt.

“Jeg tænker tit når jeg ser personalet i min datters dagtilbud, at vi er et team. Og der kommer sgu et barn ud af det. Jeg er ikke alene om at skabe og forme mit barn. Og det er de heller ikke”

Kristina, mor til to piger på 3 år og 6 år