Forældre og pædagogiske personale er hinandens partnere i udviklingen af børnene

Et partnerskab er en relation, hvor man er bevidst om at man udvikler noget sammen og er afhængig af hinanden for at lykkes med det udviklingsarbejde. Men hvad er det vi skal lykkes med? Hvad er det fælles afsæt for samarbejdet og hvordan sætter vi hinanden i spil?

Vi sætter fokus på at få skabt et fælles vidensniveau omkring det som gavner og udvikler børnene. Vi folder ud, hvad dagtilbuddet er for et dannende fællesskab, vi sætter fokus på hvordan alle voksne er rollemodeller og på hvad børnene ser når de spejler sig i de voksne. 

Afsættet for drøftelserne er at både forældre og pædagogisk personale er medskabende af børnenes fællesskab og læringsmiljø og at der med alle de timer vi tilbringer sammen, er et godt afsæt for at skabe og udvikle børnene og deres fællesskab.  

Når rammen for partnerskabet er sat, laver I et partnerskabstjek. Er det tydeligt for forældrene hvad der er I vil med børnene, hvad det er i kan og gør og ikke mindst, hvad det er I vil med forældrene?

Målgruppe: Forvaltning, ledere, forældrebestyrelse og pædagoger

Pris aftales individuelt. 

Hvis du vil læse mere om Følgeskabets tilgang til forældresamarbejdet – så læs visionen her

“Det er gået op for mig, at jeg i virkeligheden selv skal blive bedre til at udsætte mine egne behov”

“Det er gået op for mig, hvor vigtigt det egentlig er at sige “hej” til hinanden”

“Det er virkelig godt at få sat en ramme, på trods af at det jo egentlig er ret banalt”

“Hvis vi udstråler tryghed til pædagogernes arbejde, skaber det en god energi for børnene”

Forældrecitater fra forældreaftener med Følgeskabet

“Forældrerådet ønskede at holde et forældremøde, hvor vi fik noget fælles viden om børnenes læringsmiljø. Det var interessant for både medarbejdere og forældre, at du greb det an fra en samarbejdsvinkel, og havde sådan nogle gode betragtninger på hvad man er en del af, når man træder ind i et fagligt pædagogisk miljø. Forældrene og medarbejderne har virkelig taget det til sig”

Ledercitat fra en forældreaften med Følgeskabet