Sammen skaber vi næste generation

Hver dag mødes børn, forældre og medarbejdere i dagtilbuddets fællesskab. Et fællesskab hvor børn lærer at være sig selv og lærer at være sammen med andre, hvor de udvikler sunde og stærke karaktertræk. Jo stærkere samarbejde, jo bedre mening og betydning skaber det for børnene og jo bedre udviklingsbetingelser giver det børnene. 

Vi kan noget forskelligt

Pædagoger og forældre kan noget forskelligt. Sammen kan de gøre en verden til forskel for børnene. Pædagoger har den faglige viden og en menneskelig indsigt til at kunne læse barnet, støtte og udfordre barnet og respondere barnets behov og signaler. Forældrene er primære omsorgspersoner og rollemodeller, som børnene spejler i alt hvad de gør.

Et partnerskab

Følgeskabet understøtter et forældresamarbejde som taler ind i den styrkede pædagogiske læreplan, hvor forældrene har en medskabende rolle af kvaliteten i dagtilbuddet, faciliteret og rammesat af personalet. 

I Følgeskabet arbejder vi med forældresamarbejdet i et børneperspektiv. Vi ser på hvad børnene ser, når de voksne samarbejder. Børnene skelner ikke mellem hvilke voksne der får løn for at være i dagtilbuddet og hvem der ikke gør. De ser og spejler de voksne der for dem er betydningsfulde. Forældre er således meget mere end modtagere af en ydelse. De er med deres blotte tilstedeværelse og i ord og handling rollemodeller for børnene, tager part i en hverdag og et fællesskab og kan ikke sige sig fri for at være medskabende heraf.   

Alle er betydningsfulde

Følgeskabet arbejder ud fra den tilgang at Alle er Nogen, Alle kan Noget, Alle vil Noget, Alle ved Noget. Det gælder børnene, det gælder forældrene og det gælder de ansatte. 

Hvis alle der har deres daglige gang i dagtilbuddet kan deltage med det de har, kan og vil – og ikke mindst – som de betydningsfulde voksne de er, så har vi sat de bedste lærings-, trivsels-, dannelses- og udviklingsbetingelser op for vores børn.

Der er så mange potentialer for at de voksne sammen kommer længere med børnene, hvis de ved hvad de er sammen om og der er sat en tydelig retning herfor. Derfor arbejder Følgeskabet med hele organisationen – både bestyrelse, ledelse, medarbejdere og forældre. I form af foredrag, kurser, procesforløb, analyseværktøjer og mobilisering af aktive, involverende fællesskaber. 

 Der er ikke andet tilbage at sige end – lad os komme i gang; børnene venter!

 

Kirsten Birk Lassen

Stifter af Følgeskabet