Følgeskabet understøtter et stærkt fællesskab omkring alle børn i dagtilbuddet

Sammen skaber vi næste generation

Hver dag mødes børn og forældre i det fællesskab vi kalder dagtilbud. Et fællesskab hvor børn lærer at være sig selv og lærer at være sammen med andre, hvor de udvikler sunde og stærke karaktertræk.

Vi kan noget forskelligt

Pædagoger og forældre kan noget forskelligt. Sammen kan de gøre en verden til forskel for børnene. Pædagoger har den faglige viden og en menneskelig indsigt til at kunne læse barnet, støtte og udfordre barnet og respondere barnets behov og signaler. Forældrene er primære omsorgspersoner og rollemodeller, som børnene spejler i alt hvad de gør.

Et nyt mindset

Følgeskabet understøtter et nye mindset omkring hvordan vi sammen skaber velfærden i vores dagtilbud. I de løsninger Følgeskabet arbejder med ligger der en bagvedliggende ny forståelse af hvilken rolle forældrene spiller. En forståelse der i meget højere grad tænker forældrene med som medskabere af daginstitutionen, fordi de lige præcis er dem de er og ved deres blotte tilstedeværelse, er rollemodeller for børnene.

Den traditionelle forståelse af forældresamarbejde tager primært afsæt i at samarbejde omkring eget barn – typisk baseret på videns og informationsudveksling. Her mister man det kæmpe potentiale som forældrene – ved deres blotte tilstedeværelse – har, og som vi i meget højere grad bør understøtte. Som et barn på et tidspunkt sagde til mig og som jeg kunne se havde stor betydning for et værdifuldt venskab: “Oskar er sød. Og det er hans mor også!”.

Hvis forældrene føler sig godt tilpas i dagtilbuddet, slapper af, kan være sig selv og viser lyst og mod til at involvere sig i andre mennesker, så er de vigtige læremestre for børnene. Børnene bruger al deres tid i dagtilbuddet på at lære at mærke sig selv og andre, lære at verden er større end en selv og lærer hvordan man kan være sig selv og bevare sig selv som en del af et større socialt fællesskab. Deres primære rollemodeller skal være autentiske voksne, der kan være med til at give børnene denne menneskelige indsigt. 

Alle er betydningsfulde

Følgeskabet arbejder ud fra den tilgang at Alle er Nogen, Alle kan Noget, Alle vil Noget, Alle ved Noget. Det gælder børnene, det gælder forældrene og det gælder de ansatte. 

Hvis alle der har deres daglige gang i dagtilbuddet kan deltage med det de har, kan og vil – og ikke mindst – som de betydningsfulde voksne de er, så har vi sat de bedste lærings-, trivsels-, dannelses- og udviklingsbetingelser op for vores børn.

  • Det forudsætter at forældrene får adgang til den faglighed som pædagogerne har og arbejder med. Pædagogik skal være til at få øje på og gøres synlig for forældrene. Ellers tror forældrene at det udelukkende er pasning der samarbejdes om.   
  • Det forudsætter at forældresamarbejdet holder fokus på barnet. Forældresamarbejde handler ikke om at gøre forældrene tilfredse. Det handler om at gøre forældrene til en del af deres barns dagtilbudsliv, ved at lade dem vide, se og blive inspireret af hvordan der trivsels-, lærings-, dannelses- og udviklingsmæssigt arbejdes med barnet. Og det handler om at forældrene er nysgerrige og nærværende på deres barns trivsel og udvikling og på de relationer og det fællesskab barnet er en del af. Forældresamarbejde handler om at samarbejde, så man selv og andre lykkes med børnene.   
  • Det forudsætter at forældresamarbejde er organisatorisk forankret. Det er ikke nok at forældresamarbejdet er båret af stærke og dygtige enkeltpersoner. Der er brug for at ledelse og bestyrelse sætter en fælles retning for hvad man vil med hinanden og at man i organisationen har et fælles sprog for hvordan, hvor og hvornår man vil invitere forældrene med indenfor. Hvis forældrene skal lykkes i samarbejdet, er det godt at vide hvornår de tjener fællesskabet bedst ved at holde sig i baggrunden og hvornår de kan træde frem og være tydelige, være deltagende og involvere sig.    

Der er så mange potentialer for at de voksne sammen kommer længere med børnene, hvis de ved hvad de er sammen om. Derfor arbejder Følgeskabet med hele organisationen – både bestyrelse, ledelse, medarbejdere og forældre. I form af foredrag, kurser, procesforløb, analyseværktøjer og mobilisering af aktive, involverende fællesskaber. 

 Der er ikke andet tilbage at sige end – lad os komme i gang; børnene venter!

 

Kirsten Birk Lassen

Stifter af Følgeskabet