Dr. Alexandrines børnehave i Århus er blevet certificeret i det gode forældresamarbejde, hvor både bestyrelser, forældreråd, personale og forældre har været involveret i processen. Læs her om hvordan pædagogisk leder Irene Hillingsø fortæller om forløbet og de resultater det har skabt: Tråden nr. 11 2020 om “Det gode forældresamarbejde”