Godt samarbejde i skolebestyrelsenKursus – skolebestyrelsens samarbejde

Et godt samarbejde i skolebestyrelsen er en vigtig forudsætning for at skolebestyrelsen kan gøre sig relevant og løfte opgaven med at sætte retning og rammer for skolens drift og virke. På kurset sætter vi fokus på: 

  • En årsplan – det vigtigste først
  • Rammesætning af arbejdet – ikke for bredt og ikke for konkret
  • Et godt møde og god forberedelse – hvem taler, om hvad, hvornår
  • Dagsorden og referater – en aktiv brug heraf
  • Forretningsorden
  • Arbejdet mellem møderne – viden og sparring med resten af organisationen – nedsættelse af arbejdsgrupper
  • Håndtering af konflikter og uenighed
  • At lede og lade sig lede i det frivillige arbejde
  • Repræsentant for forældre/medarbejdere/elever og for fællesskabet

Målgruppe: hele skolebestyrelsen incl. personale og elever, samt skoleledelsen

Tid: 2 timer. Pris og vilkår aftales individuelt