Grundkursus for skolebestyrelsenSkolebestyrelsens grundkursus – opgaven, rammen og indholdet

På Følgeskabets bestyrelseskurser sætter vi fokus på hvilke muligheder man som bestyrelse har, for at gøre en forskel for børnene. Hertil er det vigtigt at man ved hvad opgaven lyder på og hvilken ramme man skal arbejde indenfor.

Når skolebestyrelsesarbejdet bøvler skyldes det ofte at man forsøger at løse problemstillinger som ikke er løsbare i det beslutningsrum som skolebestyrelsen har. Omvendt kan skolebestyrelsen også blive usynlig, hvis man ikke har nok viden om hvad det er for et beslutningsrum man som skolebestyrelse forventes at indtage.

På kurset kommer vi omkring følgende emner: 

  • Skolebestyrelsens ramme – snit mellem politik og forvaltning og mellem national/kommunal og lokal niveau
  • Hvad er et princip og et tilsyn
  • Rammen for fællesskaberne – skolens værdiregelsæt og ordensregler 
  • Skolebestyrelsens årshjul – hvad vil skolebestyrelsen gerne ændre på
  • Skolebestyrelsens budget og økonomi
  • Skolebestyrelsen og personalet
  • Ansvar og forventninger
  • Tavshedspligt

Målgruppe: skolebestyrelsesmedlemmer (forældre, personale, elever) og skolelederen. Man kan sagtens gå flere skolebestyrelser sammen om et grundkursus. 

Tid:  3 timer

Pris og vilkår aftales individuelt