Arbejdsseminar – læg en plan og find ud af hvad I vil 

Skolebestyrelsen kommer her i arbejdstøjet. Med fokus på hvad der er af ønsker fra elever, medarbejdere og ledelse i forhold til at udvikle skolen, hvad man i skoleudviklingssamtalen er optaget af og hvad skolebestyrelsen har på sinde, arbejder skolebestyrelsen med at lægge en plan. En plan der giver alle skolens aktører en forståelse af hvad skolebestyrelsen er optaget af, ønsker at arbejde med og skabe resultater omkring, i det kommende års bestyrelsesarbejde.  

  • Kort oprids af årshjul og skolebestyrelsens tilbagevendende opgaver 
  • Skoleudviklingssamtalen – formål og indhold
  • Drøftelse – hvad vil skolebestyrelsen have fokus på i 20xx? Hvad er der fokus på fra skolens øvrige aktører – elever, pædagogiske medarbejdere, ledelse, politiske udvalg
  • Prioritering og timing (tilgængelige data, øvrige relaterede processer og prioriteringer i organisationen og forvaltningen)
  • Planlægning af årets emner i skolebestyrelsen med fokus på formål med drøftelsen og hvilken forskel det skal gøre for skolen

Målgruppe: hele skolebestyrelsen incl. personale og elever, samt skoleleder. Det er en god ide at gå flere skolebestyrelser sammen på arbejdsseminaret, da det giver inspiration og der er mulighed for erfaringsudveksling. 

Tid: 2 – 3 timer. Pris og vilkår aftales individuelt.