Repræsentanter i skolebestyrelsenKursus – skolebestyrelsen som repræsentanter for skolens aktører

Skolebestyrelsen består af forældrerepræsentanter, elevrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter, med skolelederen som sekretær. Skolebestyrelsen favner således alle skolens aktører og jo bedre man som skolebestyrelse er til at indfange hvad ens bagland er optaget af og få det oversat og adresseret ind i skolebestyrelsens arbejde, jo bedre skole kan man sammen skabe. Uanset om man er forælder, medarbejder eller elev er ens måde at håndtere sin repræsentation på vigtig.

På kurset kommer vi ind på: 

  • Hvordan varetager man opgaven som andres repræsentant?
  • Hvordan bringer man de forskellige repræsentanter i spil i skolebestyrelsens arbejde (forældre, medarbejdere, elever)
  • Hvordan skaber man et skolebestyrelsesarbejde der er velegnet til elevdeltagelse
  • Hvordan sikrer man dialog og medejerskab fra sit bagland
  • Kontaktforældrene – en vigtig målgruppe i skolebestyrelsesarbejdet
  • Hvordan sikrer man at ens bagland ved hvad de kan bruge skolebestyrelsen til?
  • Årsmødet
  • Erfaringsudveksling – den gode kontakt med baglandet

Målgruppe: alle skolebestyrelsesmedlemmer samt skolelederen. Gå gerne flere skolebestyrelser sammen så vi på kurset kan erfaringsudveksle og give hinanden sparring. 

Tid: 2 timer. Pris og vilkår aftales individuelt