Ledelse af det frivillige skolebestyrelsesarbejdeArbejdsseminar for formandskabet og skolelederen – ledelse af det frivillige skolebestyrelsesarbejde

Frivillige bestyrelser bruges i rigtig mange sammenhænge i Danmark. Det er dog en særlig disciplin når frivillige lægfolk bliver en del af en skolebestyrelse og dermed træder ind i skolens strategisk ledelsesrum.

Skolen er en stor og kompleks velfærdsorganisation, med rigtig mange krav og forventninger til hvad den skal løse. Hvordan er det at man som frivillige skolebestyrelse i den sammenhæng gør sig relevant og får sat nogle dagsordner, der indfanger frivillighedens dynamik og samtidig relaterer det til skolens kerneopgave. 

I folkeskoleloven står at det er formanden for skolebestyrelsen der udarbejder dagsordenen til møderne. En dagsorden repræsenterer den plan der ligger for skolebestyrelsens arbejde. En dagsorden indeholder overvejelser om hvad skolebestyrelsen kan, skal og vil drøfte, den indfanger hvordan emnet er aktuelt og relaterer sig til skolens arbejde og den sætter retning for hvad man vil med drøftelsen således at der skabes fremdriftet i arbejdet. 

For at løfte en sådan opgave er en dialog mellem skoleledelse og formand (og ofte også næstformand) vigtig. På seminaret kommer vi således omkring: 

  • Hvad er det frivillige arbejde kendetegnet ved og hvordan tilrettelægger man arbejdet herfor – paradokser og potentialer
  • Skolebestyrelsen som et aktiv for skolen og skolelederens rolle heri
  • Arbejds- og ansvarsfordeling mellem formandskab og skoleleder
  • Formandens og næstformandens rolle
  • Samarbejdet mellem formandskabet og skolelederen – et fast makkerpar
  • Ledelsesværktøjer til brug i skolebestyrelsesarbejdet (styrelsesvedtægten, forretningsorden, en god dagsorden, gensidige forventningsafstemning)

Målgruppe: formand, næstformand og skoleleder

Tid: 2 – 3 timer. Pris og vilkår aftales individuelt