Når skolebestyrelsen skaber tydelighed og gør skolens hverdag nemmere

Skolebestyrelsen gør sig relevant, når den indfanger det som bøvler i organisationen eller det som mangler tydelighed i hverdagen og sætter en overordnet meningsfuld retning herfor.

Alle skoler har brug for et værdimæssigt ståsted, som både børnesynet, forældresynet og medarbejdersynet formes ud af. Skolebestyrelsen skal ifølge folkeskoleloven vedtage et værdisæt og nogle ordensregler, der fortæller hvad skolen vil og hvem skolen er.

Der er i folkeskoleloven fastsat en række emner som skolebestyrelsen skal forholde sig til. Derudover kan der på skolen være behov for at sætte en lokal retning, hvor skolebestyrelsen formulerer principper for f.eks. brug af mobiltelefoner eller arbejdet i elevrådet. 

Det som kendetegner gode og meningsfulde værdisæt og principper, er at de er præcise og tydeligt formuleret og forholder sig til det mest væsentlige, således at de rent faktisk er brugbare og anvendelige. Det kræver en veltilrettelagt proces, rammesætning af nogle gode drøftelser og en skrap pen, der kan trække det mest vigtige frem.

Har I brug for sparring og facilitering af sådanne processer, så tag kontakt til Følgeskabet. Vi hjælper jer godt igennem.