Legen er dit barns læring

Børn leger spontant og af sig selv. De kan ikke lade være. I dem bor en lyst til at udvikle fantasi, sprog, nysgerrighed, sociale kompetencer, selvværd og identitet. Alt sammen noget der – afhængig af alder og legens form – folder sig ud i legen. De har en iboende virkelyst, som de i legen kan gøre brug af. 

I dagtilbuddet er der både plads og tid til at barnet kan lege med sig selv, med andre børn og med de voksne. Nogle gange skal legen støttes af de voksne. Det kan være at det samme barn, leger den samme leg hver dag og har brug for at blive introduceret til andre måde at lege op opleve på. Eller der er behov for at alle kan være med i en leg eller nogle få skal have ro til at lege sammen – fordi de i legen udvikler relationer og venskaber. De voksne har ikke ansvaret for at lege legen, men for at rammesætte legen og guide og støtte børnene.

I legen træner børnene (kilde: Ditte Winther-Lindqvist (2013), at: 

 • have ideer og formidle dem
 • forhandle og enes
 • følge fælles spilleregler
 • være fleksibel og lytte
 • opgive kontrol og selv kunne tage kontrol
 • vente og give plads til andre
 • tage hensyn og dele
 • koncentrere sig og følge en fælles plan

Træningen giver barnet en ballast. Oversigten nedenfor angiver nogle af de elementer som legen fører med sig:  

Legens betyding

Kilde: www.alkalaer.dk

Dig som forælder:

Når du henter, er dit barn måske midt i en nedskydning af en farlig løve, finalist i den allervigtigste kage-konkurrence i hele verden eller i gang med en leg, hvor dit barn og et andet barn har bygget en god relation op, over lag tids legen. Dit barn har brugt tid på at bygge en leg op og må også få tid til at komme ud af den igen. På samme måde som hvis du er fordybet i en vigtig opgave, som ikke bare kan stoppe brat. Børn kan ikke lege fordybet hele tiden og nogle gange er dit barn også klar til at komme med hjem, når du kommer.

Som voksen må du se hvad børnene er i gang med og derudfra læse hvordan du og dit barn kommer godt videre med dagen og får skabt en god overgang. På en måde så dit barn kommer ordentligt ud af den leg og de relationer det har været en del af. Og på en måde så du ikke må gå på kompromis med alle dine planer for resten af dagen.

Find ud af med dig selv, om:

 • du har tid til at lege med og legen kan få en naturlig afrunding
 • du egentlig gerne vil hjem, måske 5 min. ekstra, er en god investering 
 • tiden er knap og I skal hurtigt videre, så legen må få lov til at leve videre på hjemturen – den farlige løve er nu på fri fod!
Skriv til os

Vil du vide mere

Har du spørgsmål eller vil du gerne vide mere om din rolle som forælder i dit barns dagtilbud, så ring på 51765656 eller skriv til os.
Skriv til os