Dig og personalet

Jo bedre du og det pædagogiske personale samarbejder, jo mere helhed skaber i omkring dit barn. Ikke for at de to verdener skal ligne hinanden. Men for at dit barn bedre kan forstå hvad der er ens og hvad der er forskelligt. Hvilke rutiner og leveregler, er der at følge derhjemme og i dagtilbuddet? Dit barn vil hele tiden prøve at afkode hvad der forventes og hvad der er rigtigt og forkert. Hvis I voksne er med til at gøre det tydeligt og selv følger levereglerne, har dit barn bedre mulighed for at begå sig og opleve at lykkes, der hvor han/hun er. 

Leveregler som dit barn skal lykkes med

Du hjælper både dig selv og dit barn i at være tydelig på hvad der er vigtigt. Det kan være sengetider, spisetider, skærmtider, bordskikke, fy-ord eller hvor det nu er du tænker, at jeres grænser går. I takt med at dit barn bliver større, kan reglerne ændre sig. Vigtigt er at du og din partner ved hvilke leveregler der er de vigtigste og værd at håndhæve – med varme, omsorg, indlevelse og respekt. Hvis der kommer for mange regler, bliver det forvirrende og også selv svært at leve op til! 

I dagtilbuddet er der også leveregler. Regler der gør at alle kan være sammen. Så der både er mulighed for, at få lov til at gøre nogle af de ting man selv har lyst til. Men også regler der er til for at alle kan være sammen på en god måde, hvor man skal kunne tage hensyn og udsætte egne behov. Jo mere tydelige personalet er på hvordan man er sammen, jo nemmere er det for dit barn og dig selv, at vide hvad I skal gøre og hvad I helst ikke skal gøre. Hvordan afleverer man, når der er samling? Skal man rydde op inden man går hjem eller lukker man så legen ned for de andre børn? Hvor meget kan man blande sig i hvad de andre børn laver? Hvordan siger man det, hvis noget virker forkert? Hvornår er det bedst at man går? Hvornår må man gerne blive?

Samarbejdet

Dialogen mellem ansatte og forældre er vigtig. Både forældre og ansatte må sætte tid af engang imellem for at snakke lidt sammen om, hvordan barnets dag er gået og hvordan barnet har det. Det kan både være i hente/bringe situationen og det kan også være at man har brug for et mere uforstyrret rum. 

I samarbejdet er det vigtigt at du spørger, når der er noget du ikke forstår eller er usikker på. Og at du er ærlig omkring hvad du tænker er bedst for dit barn. Måske du nogle gange ikke helt selv ved, hvad din bekymring i virkeligheden handler om. Du kan bare mærke, at der er noget der ikke er rigtigt. Så sig det! Som forældre kan du have en klar forventning til personalet om, at de går ind i den dialog og at de er lydhøre og prøver at efterleve det du kommer med. Men det er også vigtigt at du byder dig selv til, lytter til personalets råd og vejledninger og følger med i den information der kommer. Det kan også være at du har lyst til at deltage eller involvere dig mere end du gør. Snak med personalet om hvordan det kan blive muligt.  

Et dagtilbud er et pasningstilbud OG et pædagogisk lærings-, dannelses- og udviklingstilbud. Nogle forældre er mest optagede af at barnet har det trygt. Andre forældre er også optaget af barnets læring og udvikling og vil gerne samarbejde med dagtilbuddet om det også. Fortæl pædagogerne hvordan du godt kunne tænke dig samarbejdet. Så ved de også mere om hvor tæt de må gå. 

Vær ærlig – men undgå dårlig stemning

For at dagtilbuddet kan udvikle sig og være den bedste ramme om børnenes hverdag, er det vigtigt at du som forælder fortæller hvad du ønsker på vegne af dit barn. På den måde kan dagtilbuddet blive endnu bedre. Ikke alt – men meget, kan lade sig gøre. 

Der er mange måder at give tilbagemeldinger på. Tænk din kritik igennem før du siger den højt. Det handler om mere end at finde fejl hos den anden. Spørg hellere den ansatte hvorfor og hvordan de gør tingene. Så opdager du måske andre hensyn, der også skulle tages og får en bedre forståelse for hele situationen.  Når du gør dig umage med at spørge – kan du også forvente at personalet gør sig umage, med at give dig et ordentligt svar. 

 

“Jeg tænker tit når jeg ser personalet i min datters dagtilbud, at vi er et team. Og der kommer sgu et barn ud af det. Jeg er ikke alene om at skabe og forme mit barn. Og det er de heller ikke” 

Kristina, mor til to piger på 3 år og 6 år

Skriv til os

Vil du vide mere

Har du spørgsmål eller vil du gerne vide mere om din rolle som forælder i dit barns dagtilbud, så ring på 51765656 eller skriv til os.
Skriv til os