Hvad er læring i dagtilbuddet?

Da du i sin tid skrev dit barn op til en plads i kommunen, har det muligvis været et “pasningstilbud” som du har klikket ind på. Dagtilbuddet er dog meget andet end pasning. I dagtilbuddet arbejdes der hver dag på at udvikle dit barn og skabe et god stemning og en tryghed der gør, at dit barn trives i sin læring, dannelse og udvikling. 

Børn lærer bl.a. ved at

 • udforske med krop og sanser
 • undre sig og stille spørgsmål
 • blive mødt med spørgsmål og udfordringer
 • gøre opdagelser
 • bruge sin kreativitet 

Børn lærer i legen med andre børn, i de aktiviteter som de voksne styrer og i hverdagens rutinesituationer som f.eks. frokosten eller ved at tage tøj af og på.

Alle dagtilbud skal arbejde med 6 pædagogiske læreplanstemaer. Ved at man over tid arbejder med alle seks temaer, kommer alle dagtilbud godt omkring barnets udvikling. De seks temaer er:

 • barnets alsidige personlige udvikling
 • social udvikling
 • kommunikation og sprog
 • krop, sanser og bevægelse
 • natur, udeliv og science
 • kultur, æstetik og fællesskab

Du kan på EMU´s hjemmeside læse mere om hvad de enkelte temaer handler om og hvilke to målsætninger der for hvert enkelt tema er formuleret. 

Dig som forælder:

Når du er i dagtilbuddet kan det være en god ide af og til at får spurgt ind til hvad der læringsmæssigt bliver arbejdet med. Ikke kun hvad de har lavet, men hvad der kom ud af aktiviteten og hvad de pædagogiske, læringsmæssige og dannelsesmæssige overvejelser bag aktiviteten var.

 • Du kan spørge dit barn (se eksempel nedenfor) – det giver dit barn en oplevelse af at du interesserer dig for det sted der er af stor vigtighed for ham/hende. Og samtidig giver det dit barn mulighed for at øve sig i at skulle sætte ord på oplevelser og (med mulighed for hjælp) at fortælle det, der har været vigtigt i dagens løb. 
 • Du kan spørge de andre børn (se eksempel nedenfor) – nogle gange kan børnene huske mere, hvis de hjælpes ad. Det giver samtidig dit barns venner en oplevelse af at du også interesserer dig for dem og du er dermed med til at styrke de relationer, som dit barn hver dag øver sig på at gøre stærke. 
 • Du kan spørge medarbejderne og få nogle faglige overvejelser med i forhold til hvad de har fokus på, hvad de har lagt mærke til ift. dit barn/børnegruppen og hvad de tænker er vigtigt. Det kan f.eks. være at de arbejder med sociale kompetencer og har fokus på hvordan man er en god ven. Det fokus kan du styrke ved også derhjemme at tale om hvornår man er en god ven, hvornår du selv synes du er en god ven og påskønne når barnet hjælper og viser lyst til at gøre “noget godt”
 • Du kan spørge de andre forældre – de har somme tider nogle andre billeder af hvad der sker i børnegruppen og hvad det er børnene synes er sjovt og spændende

Forslag til spørgsmål til dit barn og de andre børn:

 • vil du/I vise mig hvad det er I har lavet i dag?
 • hvad er det du/I sidder der og laver? 
 • hvorfor har du helt beskidte bukser?

Lad børnenes svar blive fulgt op med nye spørgsmål:    

 • Dig: “hvad er det for nogle fine sten der ligger på bordet?” 
 • Barnet: “det er blæksprutter”
 • Dig: “ser blæksprutter sådan ud”
 • Barnet: “de har også arme – de er bare blevet væk”
 • Dig: ” hvordan kan det være du ved så meget om blæksprutter?”
 • Barnet: “Det er fordi at de er sjove og de bor i vandet”

Eksemplet der her er trukket frem er med et børnehavebarn. Men uanset hvor meget sprog dit barn har, så er den nysgerrighed og den begejstring du viser, med til at give barnet en oplevelse af at dagen har været vigtig – hvilket styrker dit barns lyst og vilje til at lære endnu mere. 

 

Skriv til os

Vil du vide mere

Har du spørgsmål eller vil du gerne vide mere om din rolle som forælder i dit barns dagtilbud, så ring på 51765656 eller skriv til os.
Skriv til os