Foredrag til en forældreaften om betydningen af at involvere sig
Guide til valg af dagtilbud
Kontakt os

Her er inspiration og gode råd at hente, til når du som forælder samarbejder med dagtilbuddet

I menuen til venstre kan du læse om nogle af de emner som Følgeskabet finder mest vigtig. Du kan også blive medlem af Følgeskabet og få løbende viden om og inspiration til hvordan du kan gøre den største forskel i dit og andre børns liv i dagtilbuddet. Medlemsskabet er gratis.  

Forældrene er medskabende af dagtilbuddet

Barnet kigger på hvad de voksne gør. Spejler det og gør det samme. Hvis du som forældre er tryg ved jeres dagtilbud, giver du den tryghed videre til dit barn. Hvis du viser dit barn at du godt kan lide at være i dagtilbuddet og lide de mennesker der er der, bliver det lettere for dit barn at finde tryghed hos de andre børn og voksne. Hvis du viser interesse for de andre børn i børnegruppen, hjælper du dit barn til at skabe gode relationer i hverdagen. 

Din indstilling til dagtilbuddet og den måde du er deltagende i dagtilbuddet smitter af på dit barn, på børnegruppen og på det læringsmiljø, som pædagogerne bygger op, for at børnene i hverdagen trives og udvikles.

Her kan du læse mere om hvad der fremmer et godt samarbejde og hvordan du som forældre kan bidrage til at dit barn lykkes aller bedst, i de år din familie er en del af dagtilbuddet. 

Dagtilbuddet er:

Vi tænker ikke så meget over det. Vores barn bliver bare skrevet op til at skulle gå i dagtilbud. Men hvad er det egentlig for et fællesskab dagtilbuddet er:

  • det sted hvor dit barn opholder sig størstedelen af dets vågne tid fra de er 0 – 5/6 år
  • rammen for dit barns hverdagsliv i de år, som har størst og mest afgørende betydning på dets videre færden gennem livet (læs mere under emnet: 0 – 6 års alderen er vigtig)
  • det sted hvor dit barn møder mange andre forskellige børn, da 90 % af alle børn i vuggestuealderen og 98 % af alle børn i børnehavealderen går i daginstitution
  • det sted hvor du som forældre kommer meget tit og er med til at præge stemningen og fællesskabet. Gennemsnitligt er en forælder i daginstitutionen ca. 2,5 timer om ugen
  • jeres lokale samlingssted, som er med til at bestemme hvad godt børneliv er i jeres lokalområde

Citat fra en vuggestuepædagog: “Tænk at det er mig der får lov til at se Asger tage det første skridt. Det burde jo egentlig være forældrene der får lov til det. Jeg føler mig virkelig privilegeret