Kontakt os

Kurser, seminarer og procesforløb der matcher netop det jeres skolebestyrelse har brug for.  

Der er mange forskellige vinkler på et bestyrelsesarbejde, som kalder på forskellige behov for understøttelse og sparring. Nogen har erfaring med skolebestyrelsesarbejdet, andre ikke. Nogen kender den pædagog- og læringsfaglige verden, andre ikke. Nogen har erfaring med andet frivillig arbejde, andre ikke. For at den sammenbragte folk som en skolebestyrelse er, kan finde sammen og styrke skolen i den opgave som skolebestyrelsen særligt er tiltænkt, er det en god ide at afsætte tid til at fordybe sig i opgaven. De fleste i skolebestyrelsen er valgt for en 4 årige periode, så et par timers fordybelse kan være godt givet ud.

Læs mere om Følgeskabets kurser og seminarer i menuen til venstre. Kurserne og seminarerne kan afholdes flere skolebestyrelser sammen, hvor der også bliver mulighed for at erfaringsudveksle på tværs af skoler og blive inspireret af hvad man på naboskolen er optaget af og ønsker at udvikle på.

Kurserne henter viden og inspiration fra bogen “Skolebestyrelser der gør en forskel” skrevet af Kirsten Birk Lassen. Læs mere om bogen her.