Kontakt os

Har I lyst til at arbejde med forældredeltagelse

Vi gearer hele organisationen til et stærkt samarbejdet mellem forældre og dagtilbud.

I menuen til venstre kan du læse om hvordan Følgeskabet kan hjælpe jer videre. Du kan også blive medlem af Følgeskabet og modtage vores nyhedsbrev med inspiration og viden om forældredeltagelse. Medlemsskabet er gratis. 

Hvad har andre fået ud af det

Vi har fået øje på et kæmpe udviklingspotentiale i forældresamarbejdet

Kirsten Birk Lassen har åbnet vores øjne for et kæmpe udviklingspotentiale i forældresamarbejdet, som vi ikke har kunnet finde andre steder i hverken litteratur, undersøgelser og anbefalinger om et styrket forældresamarbejde. Vi har fået øjnene op for, at forældresamarbejde ikke er parallelt arbejde, men et samlet potentiale i institutionen. I et børneperspektiv ER forældre rollemodeller og medskabende af læringsmiljøet og børnenes fællesskab.

På vores seminar, faciliteret af Kirsten Birk Lassen, fik både forældre, bestyrelse og personale en ny forståelse, nye vinkler og nye perspektiver på forældresamarbejdet, som gav os endnu mere dybde og forståelse for forældrenes involvering. Vi kom hjem med en øget bevidsthed og nogle helt konkrete tilgange til hvordan vi som personalegruppe kan understøtte og fremme et samarbejde hvor forældrene i højere grad er deltagende og nærværende i institutionens læringsmiljø og børnefælleskab. 

Louise Jeppesen, Institutionsleder, Sct. Georgs Gårdens vuggestue

Læs mere

Hvad har andre fået ud af det

Vi troede vi var up-to date med forældresamarbejdet

Her fortæller en dagtilbudsleder og en pædagog i Barnets Hus Amerikavej, hvordan samarbejdet med Følgeskabet fik potentialerne i forældresamarbejdet endnu mere i spil 

Læs mere

Følgeskabet støtter dagtilbuddet i at lykkes med forældrenes deltagelse, til glæde for alle børns trivsel, læring og udvikling

Forskellige løsninger til forskellige behov

Et stærkt partnerskab med forældrene, kan gribes an på forskellige måder. I en dialog med Følgeskabet sikrer vi at I får den støtte der matcher det sted i er og det samarbejde med forældrene som I gerne vil frem til. Der kan være brug for afgrænsede ydelser som oplæg, kurser eller analyser. Eller vi kan sammen lægge en strategi for hvordan forældrene bliver en større del af livet i daginstitutionen – i et tempo og på en måde, så de konkrete initiativer er overskuelige at gå til og fremmer en langsigtet plan om øget forældredeltagelse og samskabelse. Alle løsninger taler i retningen af et stærkere og mere forpligtende partnerskab.  

Læs mere

Sådan arbejder vi med forældredeltagelse

Personer der træder ind i et læringsmiljø, er medskabende af det. Fordi børn kigger på hvad de voksne gør – spejler det – og gør det samme. Forældre kan derfor ikke være anonyme i dagtilbuddets fællesskab. Derfor arbejder Følgeskabet ud fra den tilgang at Alle er Nogen, Alle kan Noget, Alle vil Noget, Alle ved Noget

Læs mere