SAMMEN SKABER VI NÆSTE GENERATION

Følgeskabet er specialiseret i at støtte dagtilbud, skoler og forældre
i at samarbejde forpligtende

– for at fremme børnenes trivsel, læring, dannelse og udvikling 

– Følgeskabets vision –
0
Ledere og medarbejdere rammesætter et forpligtende forældre- og bestyrelsessamarbejde
0
Forældre og bestyrelser er medskabende af deres børns trivsel og læring
0
Børn oplever større mening og sammenhæng mellem dagtilbud/skole og hjem