Indsamling af relevant viden for valg af dagtilbud

Afhængig af hvor I bor, kan der være forskellige dagtilbudsmuligheder. De fleste dagtilbud har en hjemmeside, hvor I bl.a. kan finde informationer om kontaktoplysninger, åbningstider, den pædagogiske tilgang til børnene og samarbejdet med forældrene. Hvis det ikke fremgår af hjemmesiden, hvornår de har besøgsdag, så ring og spørg hvornår I kan komme forbi og blive vist rundt.

Dagtilbuddets beliggenhed kan være relevant at tage højde for i forhold til transporttid eller i forhold til at være en del af et lokalområde, hvor de andre lokale børn også bor? Dette kan f.eks. få indflydelse på muligheden for senere nemt at lave legeaftaler, og for at I som forældre kan hjælpe og aflaste hinanden i hverdagen. Eller er det måske vigtigere, at dagtilbuddet har en bestemt pædagogisk profil?

Det kan være forskelligt fra dagtilbud til dagtilbud i hvilket tidsrum, de holder åbent. Det kan være en god ide at undersøge om åbningstiderne hænger sammen med jeres familieliv og arbejdsliv, nu og i fremtiden.

I det følgende kan I se eksempler på spørgsmål, som I kan lade jer inspirere af. Spørg f.eks. andre forældre, hvordan de oplever deres barns dagtilbud og hvad de lagde vægt på, da de skulle vælge et dagtilbud? Hvad synes de fungerer særligt godt? Hvordan oplever de stemningen i huset? Hvilke udfordringer har der været og hvordan blev de løst? Og hvad gør de for at være en del af fællesskabet. 

Hvordan er man sammen?

 • Hvordan taler de voksne med hinanden og med børnene? Ser de på hinanden, når de taler sammen? Bliver der f.eks. talt i et varmt og roligt toneleje til børnene?
 • Hvordan leger de voksne med børnene?
 • Kan man mærke, at de voksne passer på hinanden, viser omsorg, hjælper hinanden eller er opmærksomme på hinanden?  
 • Kan personalet alle børnenes navne? Hilser forældrene på hinanden?
 • Er der fysisk nærvær? Oplever forældrene, at børnene bliver krammet og taget op på skødet?

Hvordan samarbejder personalet med forældrene?

 • Oplever forældrene, at de er trygge ved personalet?
 • Er personalet interesseret i deres spørgsmål?
 • Er det tydeligt, at der er en pædagogisk faglighed bag det personalet siger? Begrunder de fagligt det de gør med børnene? 
 • Taler personalet forældre efter munden?
 • Er det tydeligt hvordan personalet ønsker, at man som forældre spiller en rolle?
 • Udtrykker personalet tydeligt hvilke forventninger, de har til forældrene? Hvor meget ansvar forventer personalet f.eks. at forældre tager? Stiller personalet krav til forældre og børn?
 • Hvad fortæller personalet om deres pædagogiske profil? Hvilke tanker ligger der bag de principper, personalet arbejder ud fra? Hvilken betydning oplever de, at deres pædagogiske profil har for børnene?

Hvilke muligheder er der for at være med?

 • Hvilke sociale arrangementer holdes der?
 • Hvordan gør personalet brug af forældrene?
 • Hvordan bliver forældrene inviteret til at være med i de aktiviteter, der foregår omkring børnene i dagtilbuddet?
 • Kan forældrene mærke, at der er et aktivt forældreråd og/eller forældrebestyrelse?
 • Hvordan oplever de forældremøderne?
 • Er personalet åbent for, at forældre kan komme med ideer og være med?
 • Hvad er forældrenes mulighed for at få indflydelse?