Besøg i dagtilbuddet – før, under og efter

Det kan være en god ide at besøge de dagtilbud, som I tænker kunne være et godt sted for jer og jeres barn. Det kan være forskelligt, hvad det enkelte dagtilbud lægger vægt på under et besøg. Nogle fortæller måske mere om hvilken pædagogik de arbejder ud fra og andre fortæller måske mere om hvordan hverdagene er. Nedenfor præsenteres  ideer til, hvad I kan gøre før, under og efter besøget, for at få mest ud af jeres rundvisning og føler jer klædt bedst muligt på til at vælge et godt dagtilbud til jer og jeres barn.   

 

Før besøget

 • Det kan være en god ide at overveje hvor mange dagtilbud, I ønsker at besøge? Fordelen ved at besøge flere dagtilbud er, at I nemmere kan sammenligne jeres oplevelser af de forskellige steder og blive skarpere på hvilken form for dagtilbud, I ønsker. At besøge dagtilbud handler også om hvor meget tid og overskud I kan lægge i disse besøg, så I får mest muligt ud af dem.     
 • Det kan være en god ide at forberede et par spørgsmål til medarbejderne. I kan bl.a. bruge jeres refleksioner fra de andre øvelser og spørgsmål i guiden. Åbne spørgsmål, hvor man både må lyttet til det der bliver sagt og det der ikke bliver sagt kunne være: Fortæl om en succesfuld dag – hvad gjorde den succesfuld? Hvad er en god dag for jer, hvor I går tilfredse hjem fra arbejde?
 • Overvej hvem der tager besøget. Gør I det sammen eller er det én af jer der gør det – måske sammen med en god ven. Flere øjne og ører bider mærke i flere forskellige ting.   

Under besøget

 • Vær åben og spørg nysgerrigt ind til det I ser, det der bliver fortalt og det der ikke bliver fortalt
 • Prøv at lægge mærke til, hvad der fortælles om huset, børnene og pædagogikken. Er personalet gode til at forklare, hvorfor de gør som de gør, og hvad de vil med børnene?
 • Bid mærke i de indtryk I får af stedet under besøget. Hvordan er stemningen i huset? Hvordan er indretningen?
 • Spørg eventuelt om det er muligt at tale med en forælder fra dagtilbuddet, som kan fortælle om sine oplevelser af stedet. Hvad er det han/hun særligt godt kan lide ved huset?

Efter besøget

Reflekter over de indtryk I fik og drøft dem med andre

 • Hvad kunne I godt lide?
 • Var der noget I følte jer usikre på eller utrygge ved?
 • Hvordan var jeres mavefornemmelse under besøget? Hvorfor var den god? Hvorfor var den dårlig?
 • Levede huset op til jeres forventninger? Var der noget som overraskede jer?
 • Tænk tilbage på jeres barns yndlingsperson – ville han eller hun kunne lide dagtilbuddet?
 • Kan I se for jer, at både I og jeres barn kan blive en del af dagtilbuddets fællesskab?

Hvis I har været igennem alle tre dele i guiden, står i sandsynligvis nu med en større afklaring af hvilke værdier der har betydning i jeres familie og som I ønsker at give videre til jeres barn, hvilke dagtilbudsmuligheder der er og et klart billede af hvad det er for et indtryk jeres dagtilbudsbesøg efterlader jer med.

Vi håber at I føler jer bedre klædt på til at træffe et godt valg.

Held og lykke med at blive en del af et betydningsfuldt fællesskab!