Forældre og dagtilbud er hinandens partnere i udviklingen af børnene

Et partnerskab er en relation, hvor man er bevidst om at man udvikler noget sammen og er afhængig af hinanden for at lykkes med det udviklingsarbejde. Men hvad er det vi skal lykkes med? Hvad er det fælles afsæt for samarbejdet og hvordan sætter vi hinanden i spil? Det gælder både i forhold til forældrebestyrelsesarbejdet og det gælder i forhold til det daglige samarbejde mellem forældre og pædagogisk personale.

Til foredraget sætter vi fokus på: 

  • hvad den styrkede pædagogiske læreplan lægger op til i forhold til at involvere og lade forældrene tage del i barnets læring
  • hvordan vi kan forstå et ligeværdigt forældresamarbejde, hvor forældrene og pædagogisk personale komplimenterer hinanden
  • hvordan personalet er værter for partnerskabet og faciliterer forældrene i samarbejdet
  • hvordan forældrene i det daglige er medskabende af børnenes fællesskab, med gennemgang af refleksioner og værktøjer der motiverer forældre til deltagelse
  • hvordan det frivillige bestyrelsesarbejde er et godt supplement til dagtilbudslederen og hvordan et godt bestyrelsesarbejde skaber stærkere organisatorisk kvalitet – når det ledelses og faciliteres godt

Når rammen for partnerskabet er sat, laver I et partnerskabstjek. Er det tydeligt for forældrene hvad der er I vil med børnene, hvad det er i kan og gør og ikke mindst, hvad det er I vil med forældrene?

Målgruppe: Ledere, forældrebestyrelse og pædagoger