Forældre er betydningsfulde rollemodeller i dagtilbuddet

Forældrene er en meget synlig gruppe i dagtilbuddet og har en stor betydning for børnene. Selvfølgelig for eget barn, men også for barnets venner og resten af børnegruppen. Børnene kigger på hvad de voksne gør, spejler det deres forældre gør og gør det samme. De kigger på deres forældre for at forstå hvordan man er sig selv og sammen med andre. Forældre er således betydningsfulde rollemodeller, også når de er tilstede i dagtilbuddet. Undersøgelser viser at før corona var forældre i gennemsnit 10 – 15 min. om at aflevere og hente. Det svarer til at det enkelte barns forældre i gennemsnit er i dagtilbuddet ca. 2 – 2½ time om ugen. Hvor de er en del af barnets fællesskab og læringsmiljø og medskabende af det.  

Til foredraget sættes der fokus på hvordan personalet rammesætter et godt forældresamarbejde og formår at facilitere et samarbejde hvor forældrene oplever at lykkes. Et samarbejde hvor forældrene forstår den faglige ramme og er sig bevidste om at de er medskabende af børnenes trivsel, læring og udvikling. Et samarbejde med en tydelig ramme som forældrene kan være autentiske i – så man undgår at blive usikker og føle sig til besvær. Vi sætter fokus på hvad børnene ser, når de hver dag betragter samarbejdet mellem forældre og personale, og vi præsenterer værktøjer og lægger an til refleksioner der motiverer forældrene til aktiv deltagelse med blik for læringsmiljøet og fællesskabet. 

Målgruppe: forældre, medarbejdere og pædagogisk leder