Kontakt os

Forældre er betydningsfulde rollemodeller i dagtilbuddet

Det enkelte barns forældre er i gennemsnit i dagtilbuddet ca. 2 – 2½ time om ugen. Den samlede forældregruppe er typisk tilstede i dagtilbuddet mellem kl. 7 – 9 og mellem kl. 15 – 17. Forældrene er en meget synlig gruppe i dagtilbuddet og har en stor betydning for børnene. Selvfølgelig for eget barn, men også for barnets venner og resten af børnegruppen. Fordi børnene kigger på hvad de voksne gør. Spejler det og gør det samme. De kigger på hvem de er og hvordan de er sammen med andre. 

Ved blot at fokusere på den tid som forældrene allerede er i dagtilbuddet, hvordan kan man så få et kompetent samarbejde? Et samarbejde hvor forældrene kan være aktivt deltagende med det de er gode til – at være betydningsfulde rollemodeller for eget barn og de andre børn. Et samarbejde hvor de forstår den faglige ramme og kan understøtte det faglige arbejde – uden at skulle forestille at være små pædagoger. Et samarbejde med en tydelig ramme som forældrene kan være autentiske i – så man undgår at blive usikker og føle sig til besvær.    

Vi sætter fokus på hvad børnene ser, når de hver dag kigger med på samarbejdet mellem forældre og personale. Og vi sætter fokus på hvilken afgørende betydning det har for deres trivsel, læring, dannelse og udvikling. 

Målgruppe: forældre, medarbejdere og pædagogisk leder