Hvad mener vi egentlig når vi taler om at involvere forældrene?

Deltagelsesbarometeret giver et fælles sprog for hvilke forældreroller vi som organisation skal forholde os til – fra fejlfindertypen, der får øje på hvad barnet ikke får, den anonyme forælder – der kommer og går og er såmænd godt tilfreds, men sætter ikke sig selv i spil. Til den aktive og engagerede forælder, som engagerer sig – i hente/bringe situationen eller med ressourcer, netværk, viden og tid eller ved at være inkluderende og give ekstra opmærksomhed, til de børn som har særligt brug for det.

Forældredeltagelsesbarometeret er et godt afsæt for at forstå sin forældregruppe, for at finde ud af hvor man i fællesskab gerne vil flytte samarbejdet hen og hvornår det giver mest mening at tale om forældrenes deltagelse og involvering.

Forældredeltagelsesbarometer