Artikler og debatindlæg fra Følgeskabet 

December 2022: Debatindlæg om den lokale skoleudvikling og skolebestyrelsens rolle heri: “Tag skolebestyrelsen med i den årlige udviklingssamtale” Politikens Skolemonitor d. 13. december 2022

November 2022: Debatindlæg om skolebestyrelsens arbejde: “Skolebestyrelsens arbejde risikerer at blive pseudo-politisk” Politikens Skolemonitor 17. november 2022

November 2022: Debatindlæg til Paprika Steens film “Fædre og Mødre” i Politiken d. 9. september 2022

Juni 2022: “Forældre som skabende subjekter”. Artiklen har været bragt i Pædagogisk Forums tidsskrift 0-14, nr. 2-2022 med temanummeret: Nye ideer og ny inspiration til Forældresamarbejdet. Det samlede tidsskrift kan bestilles på tlf. 8618788, mail bogbutik@paedagogiskforum.dk eller via www.paedagogiskforum.dk

November 2020: “Det gode forældresamarbejde” i Områdebladet TRÅDEN om Dr. Alexandrines deltagelse i Følgeskabets certificeringsprogram. Læs artiklen her. 

19. maj 2020: Webinar i Tænketanken DEA med Kirsten Birk Lassen om “Forældresamarbejde i en corona-tid”. Se hele webinaret her (30 min.)

Marts 2020: Landsforeningen af Danske Daginstitutioner bringer interview med Kirsten Birk Lassen om forældrenes betydningsfulde rolle i dagtilbud. Læs interviewet ved at klikke på linket her og hent bladet “marts 2020”. 

November 2019: Danmarks Evalueringsinstitut i et interview med Følgeskabet om forældreindflydelse. Artiklen er upubliceret og af Følgeskabet navngivet: “Indflydelse er ikke noget forældrene skal gives – den har de allerede fået af børnene”

Marts 2019: Altinget bringer artiklen “Styrk den civile ledelse i involveringens navn”

November 2018: BØRNS HVERDAG bringer artiklen “Dagtilbuddets kerneopgave – er ikke at gøre forældrene tilfredse”. Læs artiklen her på side 16

Januar 2018: Altinget bringer et interview med dagtilbudsleder Maybritt Larsson, som fortæller om udfordringer i forældresamarbejdet, som vi alle kan lære noget af. Følgeskabet har haft fornøjelsen af at udvikle forældresamarbejdet med Maybritt. Læs artiklen her.     

Januar 2018: Følgeskabet er inviteret til at deltage i Velfærdens Innovationsdag 2018 og bliver præsenteret således: “Følgeskabet arbejder med et nyt mindset omkring, hvordan vi sammen skaber velfærd i dagtilbud. Det er en forståelse, der i meget højere grad opfatter forældrene som medskabere af daginstitutionen”. Se videoen her. 

September 2017: Altinget bringer artiklen om “Politik på hovedet” hvor Følgeskabet sammen med Medborgerne og mange andre lokale foreninger, sætter fokus på det mangfoldige børneliv. Læs artiklen her. 

August 2017: BØRNS HVERDAG bringer en artikel  om “Børnehuset der er familiernes hus!. Find bladet her og slå op på side 18. 

Maj 2017: Paraplyorganisationen FOBU beretter i sit medlemsblad om “projekt Familiehus”, som Følgeskabet har været med til at udvikle og understøtte med konsulentbistand. Læs artiklen her. 

April 2017: Rapport om “Daginstitutionen som et familiehus” udarbejdet af Følgeskabet med støtte fra BUPL´s udviklingsmidler. Læs rapporten her. 

 

Følgeskabets artikler og inspiration: