Kontakt os

Omtale af Følgeskabets arbejde

Atikler og omtale af Følgeskabet 

Marts 2019: Altinget bringer artiklen “Styrk den civile ledelse i involveringens navn”

November 2018: BØRNS HVERDAG bringer artiklen “Dagtilbuddets kerneopgave – er ikke at gøre forældrene tilfredse”. Læs artiklen her på side 16

Januar 2018: Altinget bringer et interview med dagtilbudsleder Maybritt Larsson, som fortæller om udfordringer i forældresamarbejdet, som vi alle kan lære noget af. Følgeskabet har haft fornøjelsen af at udvikle forældresamarbejdet med Maybritt. Læs artiklen her.     

Januar 2018: Følgeskabet er inviteret til at deltage i Velfærdens Innovationsdag 2018 og bliver præsenteret således: “Følgeskabet arbejder med et nyt mindset omkring, hvordan vi sammen skaber velfærd i dagtilbud. Det er en forståelse, der i meget højere grad opfatter forældrene som medskabere af daginstitutionen”. Se videoen her. 

September 2017: Altinget bringer artiklen om “Politik på hovedet” hvor Følgeskabet sammen med Medborgerne og mange andre lokale foreninger, sætter fokus på det mangfoldige børneliv. Læs artiklen her. 

August 2017: BØRNS HVERDAG bringer en artikel  om “Børnehuset der er familiernes hus!. Find bladet her og slå op på side 18. 

Maj 2017: Paraplyorganisationen FOBU beretter i sit medlemsblad om “projekt Familiehus”, som Følgeskabet har været med til at udvikle og understøtte med konsulentbistand. Læs artiklen her. 

April 2017: Rapport om “Daginstitutionen som et familiehus” udarbejdet af Følgeskabet med støtte fra BUPL´s udviklingsmidler. Læs rapporten her. 

 

Artikler udgivet af Følgeskabet: