Foredrag til en forældreaften om betydningen af at involvere sig

Materialer der får forældrene godt introduceret til at tage del i deres barns dagtilbudsliv

Jo bedre forældrenes introduceres til børnenes hverdag, til deres medskabende rolle og til hvordan de er gode rollemodeller for hvordan man er ordentlig med sig selv og andre, jo nemmere bliver samarbejdet i hverdagen. På baggrund af Følgeskabets erfaring med forældresamarbejdet og med hvad der overfor forældrene er vigtigt at få fremhævet, har Følgeskabet udarbejdet plakater, postkort og små velkomstguides til forældrene

Plakater og postkort der understøtter en aktiv og deltagende forældrekultur 

Følgeskabet har i mange år arbejdet med gode råd, eller leveregeler som vi kalder dem. Det er meget konkrete forslag til hvordan forældre kan være med til at understøtte børnenes fællesskab og læringsmiljø. Rådene fortæller ikke kun hvad der er godt at gøre, men også hvilken forskel det gør for børnene. Det motiverer og engagerer forældrene til handling.

De gode råd kan både fås som plakater og postkort. 

Oversigtsplakaten fremhæver de 10 mest anvendte råd. Derudover er der tre enkeltplakater, med de mest anvendte råd og tre plakater som særligt er velegnede i at involvere forældrene i en tid med corona, da de gør forældrenes deltagelse udenfor institutionen mulig.

Plakaterne kan hænges op på de mange synlige steder, hvor forældrene kommer i dagtilbuddet og postkortene kan deles ud til forældremøder eller lægges i garderoben. 

Plakater (excl. moms og porto):

Plakat med 10 gode råd til forældre (70×100):  85 kr. (for medlemmer) eller 100 kr. (for ikke medlemmer)

Plakater med gode råd (50×70): 65 kr. pr. stk. (for medlemmer) eller 75 kr. pr. stk. (for ikke medlemmer)

Plakatpakke (oversigtsplakat og tre enkeltplakater efter eget valg): 250 kr. (for medlemmer) eller 295 kr. (for ikke medlemmer)

 

Postkort (excl. moms og porto)

Postkortpakke med 5 stk. af de 7 ovenstående kort i A5 størrelse: 140 kr. (for medlemmer) eller 165 kr. (for ikke medlemmer) 

100 postkort valgfrit: 360 kr. (for medlemmer) eller 420 kr. (for ikke medlemmer) 

Læs mere om at blive medlem her

Bestil her

Forældreguides om hvordan forældre kan understøtte fællesskabet og læringsmiljøet

Hvis forældre skal tage aktivt del børnenes fællesskab og understøtte et stærkt læringsmiljø, har de brug for en generel introduktion hertil. På baggrund af mange års erfaring, har Følgeskabet samlet de vigtigste emner og pointer i en guide til forældre. Materialet tager afsæt i at forældre er rollemodeller for alle børn og gennem deres ord og handlinger, med til at forme børnenes hverdagsliv i dagtilbuddet. Guiden introducerer forældrene til hvordan de er med til at forme dagtilbuddet og hvordan de overfor eget barn, de andre børn, personalet og de andre forældre, sætter sig selv i spil på en konstruktiv og medskabende måde. 

Materialet kan anvendes som forældrenes lille opslagsværk og indgå som en del af institutionens øvrige velkomstmateriale. Materialet kan både bruges til første- og andengangsforældre.

Version 1: Indhold i guide til forældre i dagtilbud om hvordan de tager del i deres barns vuggestue- eller børnehaveliv (26 A5-sider):

 • Du som forælder og rollemodel
 • En vigtig tid
 • Et vigtigt fællesskab
 • Vuggestuens og børnehavens opgave
 • Du og dit barn
 • Du og de andre børn
 • Du og personalet
 • Du og de andre forældre
 • Vær ærlig

Version 2: Indhold i guide til forældre i dagtilbud om dagtilbuddets opgave og hvordan man tager del i barnets vuggestue- eller børnehaveliv (30 A5-sider):

Ekstra-materiale om:

 • dannelse
 • læring
 • leg 

Priser (excl. moms og porto):

Pris pr. bog: 125 kr. (for medlemmer) eller 150 kr. (for ikke medlemmer)

Bogpakke med én bog version 1 og én bog version 2: 150 kr. (for medlemmer) eller 175 kr. (for ikke medlemmer)

Bogpakke med 10 bøger: 600 kr. (for medlemmer) eller 700 kr. (for ikke medlemmer)

Bogpakke med 20 bøger: 1150 kr. (for medlemmer) eller 1325 kr. (for ikke medlemmer) 

Læs mere om at blive medlem her

Bestil her