Et medlemskabet giver institutionen mulighed for at fastholde og videreudvikle bestyrelses- og forældresamarbejdet. Det sker gennem årlig dataindsamling og personlig sparring med Følgeskabet, gennem adgang til særligt udviklet materiale og ved at få rabat på Følgeskabets øvrige ydelser.

  • Én årlig forældrerettet pulsmåling af forældresamarbejdet, fulgt op af telefonisk samtale med Følgeskabet med sparring omkring den videre udvikling af forældresamarbejdet
  • 15 % rabat på ”Håndbog til forældre i dagtilbud”, der giver viden om dagtilbuddets kerneopgave og om, hvordan forældre er rollemodeller og medskabere af børnenes fællesskab og læringsmiljø
  • 15 % på samtale-klippekort, hvis der er behov for yderligere sparring og rådgivning omkring bestyrelsesarbejdet og/eller forældresamarbejdet
  • 10 % rabat på Følgeskabets kurser, seminarer og foredrag
  • 4 årlige nyhedsbreve med viden og inspiration til bestyrelsesarbejdet og forældresamarbejdet

 

 

Årlig pris for medlemskab:                   

Institution med op til 150 børn                          7.500 kr. pr. år + moms

Institution med over 150 børn                           9.500 kr. pr. år + moms