Forældreinvolvering: dagtilbuddet

Få forældre introduceret til det faglige arbejde i institutionen, styrk forældresamarbejdet og få dem involveret.
Få sparring til det fagligt, involverende fællesskab for alle børns trivsel, læring og dannelse – hvor forældrene er engagerede og medskabende.

hvis forældrene får det tydeliggjort, ser det og dermed ved hvad det er der skal samarbejdes om, når alle længere med hinanden.

Forældreinvolvering: forældre

Bliv involveret i dit barns udvikling, og bliv en del af et læringsmiljø som understøtter alle børns trivsel og udvikling.

Følgeskabet arbejder med at få forældre introduceret til det faglige arbejde i institutionen og få dem involveret så de ikke kun er med til at understøtte deres eget barns udvikling, men ved hvordan man er en del af et læringsmiljø og understøtter alle børns trivsel og udvikling.

Følgeskabet understøtter daginstitutioner, i at sætte alle ressourcer i spil – for børnenes bedste.

  • Daginstitutionen er velfærdsstatens vigtigste institutionsform.

  • Det er det sted som samler flest forskellige mennesker på tværs af kulturelle, etniske, fagmæssige og socioøkonomiske skel, idet 90 % af alle børn i vuggestuealderen og 98 % af alle børn i børnehavealderen går i daginstitution.

  • Det er det sted hvor danske børn opholder sig størstedelen af deres vågne tid fra de er 0 – 5/6 år.

  • Det sker lokalt med ca. 4000 daginstitutioner fordelt over hele landet.

  • Det er det tidspunkt i barnets liv, som har størst og mest afgørende betydning på dets videre færden gennem livet.

  • Det er den velfærdsinstitution hvor de pårørende/forældrene kommer allermest –flere gange om dagen. Gennemsnitligt er en forælder i daginstitutionen ca. 2,5 timer om ugen. Og i den tid, de er der, spejler børnene det forældrene gør, og gør det samme.

Fælles fokus på et godt læringsmiljø.

Er det temaet til jeres næste forældremøde?
Så se med her:

 

“Skal daginstitutionen nu også arbejde med miljø”?

Book Følgeskabet til jeres næste forældremøde og få sat fælles fokus på hvordan medarbejdere og forældre samarbejder omkring et godt læringsmiljø og børns store udviklingspotentiale.
“Hvis vi udstråler tryghed til pædagogernes arbejde, skaber det en god energi for børnene” – forælderkommentar til et foredrag