Bestyrelseskursus

– Når brugeransvar er en styrke

Bestyrelser i daginstitutioner er en vigtig markør for institutionens drift og udvikling. At sidde med i en bestyrelse kalder derfor på en bevidsthed omkring det ansvar og de muligheder man har.

Kurset har til formål at give jer:

  • en konkret indføring i de mest centrale ansvarsområder, så du som bestyrelsesmedlem ved hvordan du varetager dit ansvar og spiller en aktiv rolle
  • muligheden for at gøre en forskel, ved at få det bedste ud af jeres gode ideer og viden, til værdi for børnene og jeres fællesskab
  • udvikle dine kompetencer og forståelse for bestyrelsesarbejdet

Kursets indhold

På kurset sættes der fokus på bestyrelsens ansvar og muligheder, herunder særligt ansvaret for fællesskabet i daginstitutionen og de rammer man ønsker sig for børnenes trivsel, læring og udvikling. Afhængig af om det er en kommunal, selvejende eller privat institution, sættes der med de variationer der ligger heri, fokus på:

  • det økonomiske ansvar
  • arbejdsgiveransvaret eller indstillingsretten ved ansættelser
  • det personlige ansvar
  • ansvaret for at udarbejde pædagogiske principper

For at kurset bliver nærværende for jer tager vi afsæt i de spørgsmål og de emner I er optagede af og krydrer det med evt. cases, erfaringsudveksling og eksempler fra andre steder.

Målgruppe:

Kurset er for alle der arbejder med bestyrelsesarbejdet. Det gælder bestyrelsesmedlemmer, medarbejderrepræsentanter, ledere og suppleanter.

Underviser Kirsten Birk Olsen

har et indgående kendskab til velfærdsledelse og velfærdsudvikling, særligt med fokus på forældreinvolvering. Kirsten har afholdt et utal af bestyrelseskurser og rådgivet ledere og bestyrelser i hvordan bestyrelsen håndterer sit tillidshverv og sætter sig selv og fællesskabet i spil.

En socialøkonomisk pris

Sammen skal vi sikre, at I får det maksimale ud af jeres investering og tid. Derfor er der to betalingshonorarer. For bestyrelseskurser op til 15 deltagere er første honorar7.600 kr., som afregnes umiddelbart efter bestyrelseskurset. Når konsulentopgaven er afsluttet definerer bestyrelsen en eller flere prøvehandlinger i samarbejde med Følgeskabet, som I forpligter jer til at arbejde videre med. Det kunne evt. være at afprøve en ny mødeform, at afprøve nye former for dialog med forældregruppen eller at indarbejde årshjul eller nogle af de andre styringsredskaber I præsenteres for under kurset. 3 måneder efter giver I en tilbagemelding til Følgeskabet på prøvehandlingen. Andet honorar afregnes kun såfremt prøvehandling, af uanset hvilken grund, ikke bliver ført ud i livet. Andet honorar lyder på 1.500 kr. Priserne er excl. moms.

Rammerne for kurset

Kurset afholdes hos kunden og kunden står for forplejning under kurset. Aflyses mødet senere end 14 dage inden den fastsatte dato, faktureres 50 % af den samlede pris. Arrangementer i Storkøbenhavn faktureres uden transport. Arrangementer udenfor Storkøbenhavn faktureres med statens kørselstakst og evt. broafgift.