Kontakt os

Forældre og pædagogiske personale er hinandens partnere i udviklingen af børnene

Et partnerskab er en relation, hvor man er bevidst om at man udvikler noget sammen og er afhængig af hinanden for at lykkes med det udviklingsarbejde. Men hvad er det vi skal lykkes med? Hvad er det fælles afsæt for samarbejdet og hvordan sætter vi hinanden i spil?

Vi sætter fokus på at få skabt et fælles vidensniveau omkring det som gavner og udvikler børnene. Vi folder ud, hvad dagtilbuddet er for et dannende fællesskab, vi sætter fokus på hvordan alle voksne er rollemodeller og på hvad børnene ser når de spejler sig i de voksne. 

Afsættet for drøftelserne er at både forældre og pædagogisk personale er medskabende af børnenes fællesskab og læringsmiljø og at der med alle de timer vi tilbringer sammen, er et godt afsæt for at skabe og udvikle børnene og deres fællesskab.  

Når rammen for partnerskabet er sat, laver I et partnerskabstjek. Er det tydeligt for forældrene hvad der er I vil med børnene, hvad det er i kan og gør og ikke mindst, hvad det er I vil med forældrene?

Målgruppe: Forvaltning, ledere, forældrebestyrelse og pædagoger